Công chứng, chứng thực: Ở đâu, giấy tờ gì - Tất tần tật tại đây

Chủ đề   RSS   
 • #512277 15/01/2019

  TuyenBig
  Top 100
  Female
  Trung cấp

  Bắc Kạn , Việt Nam
  Tham gia:27/03/2018
  Tổng số bài viết (741)
  Số điểm: 27039
  Cảm ơn: 24
  Được cảm ơn 949 lần


  Công chứng, chứng thực: Ở đâu, giấy tờ gì - Tất tần tật tại đây

  Công chứng, chứng thực: Ở đâu, giấy tờ gì - Tất tần tật tại đây

  >>> Công chứng, chứng thực: những điều có thể bạn chưa biết

  >>> Phân biệt công chứng và chứng thực

  >>> Tất tần tật các trường hợp phải công chứng, chứng thực

  Việc chứng thực, công chứng giấy tờ được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền, tuy nhiên với từng loại giấy tờ không giống nhau sẽ thực hiện ở cơ quan khác nhau, bài viết sau đây sẽ hệ thống các loại giấy tờ tương ứng với cơ quan có quyền chứng thực, công chứng:

  CHỨNG THỰC

  STT

  ĐỊA ĐIỂM

  CÔNG VIỆC

  NGƯỜI THỰC HIỆN

  1

  Phòng Tư pháp huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Phòng Tư pháp)

  - Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

  - Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

  - Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

  - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

  - Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản.

  Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Tư pháp thực hiện chứng thực các việc quy định tại Khoản này, ký chứng thực và đóng dấu của Phòng Tư pháp.

  2

  Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã)

  - Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận;

  - Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký người dịch;

  - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản;

  - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai;

  - Chứng thực hợp đồng, giao dịch về nhà ở theo quy định của Luật Nhà ở;

  - Chứng thực di chúc;

  - Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản;

  - Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là tài sản quy định tại các Điểm c, d và đ Khoản này.

  Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

  3

  Phòng công chứng, Văn phòng công chứng 

  - Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận; 

  - Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản, trừ việc chứng thực chữ ký  người dịch;

   

  Công chứng viên

  4

  Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự và Cơ quan khác được ủy quyền

  - Chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận;

  - Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản;

  - Chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt, từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài;

   

   

  Viên chức ngoại giao, viên chức lãnh sự ký chứng thực và đóng dấu của Cơ quan đại diện.

  CHÚ Ý:

  - Việc chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, chứng thực di chúc quy định tại Điều này không phụ thuộc vào nơi cư trú của người yêu cầu chứng thực.

  - Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.

  CÔNG CHỨNG

  1.

  Phòng công chứng, Văn phòng công chứng

  Chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chính xác, hợp pháp, không trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc cá nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

  Công chứng viên

  Căn cứ:

  - Luật công chứng 2014

  - Nghị định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch

   

   
  84433 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn TuyenBig vì bài viết hữu ích
  admin (04/04/2023) nguyentrinh1996 (15/01/2019)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận