Công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp nhà nước

Chủ đề   RSS   
 • #503439 28/09/2018

  MewBumm
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/09/2017
  Tổng số bài viết (1897)
  Số điểm: 12472
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 244 lần


  Công bố thông tin bất thường của doanh nghiệp nhà nước

  Cho mình hỏi rằng mình là doanh nghiệp Nhà nước thì việc thành lập chi nhánh có phải công bố theo quy định về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước không?

  Trả lời:

  Về việc công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước thực hiện theo quy định tại Nghị định 81/2015/NĐ-CP về công bố thông tin của doanh nghiệp Nhà nước. Tại Điều 20 có nêu:

  Điều 20. Các thông tin phải công bố bất thường

  Doanh nghiệp phải báo cáo cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước và công bố công khai các thông tin bất thường khi xảy ra một trong các sự kiện quy định tại Khoản 1 Điều 109 Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.

  Nội dung tại Khoản 1 Điều 109 Luật Doanh nghiệp 2014 gồm:

  Điều 109. Công bố thông tin bất thường

  1. Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử và ấn phẩm (nếu có) và niêm yết công khai tại trụ sở chính và địa điểm kinh doanh của công ty về các thông tin bất thường trong thời hạn 36 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

  a) Tài khoản của công ty tại ngân hàng bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;

  b) Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy phép hoạt động hoặc giấy phép khác liên quan đến kinh doanh của công ty;

  c) Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc bất kỳ giấy phép, giấy chứng nhận khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp;

  d) Thay đổi người quản lý công ty, gồm thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc, Phó Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên, Kế toán trưởng, trưởng phòng tài chính kế toán;

  đ) Có quyết định kỷ luật, khởi tố, có bản án, quyết định của Tòa án đối với một trong số các người quản lý doanh nghiệp;

  e) Có kết luận của cơ quan thanh tra hoặc của cơ quan quản lý thuế về việc vi phạm pháp luật của doanh nghiệp;

  g) Có quyết định thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập, hoặc bị từ chối kiểm toán báo cáo tài chính;

  h) Có quyết định, thành lập, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty con; quyết định đầu tư, giảm vốn hoặc thoái vốn đầu tư tại các công ty khác.

  Theo đó, nội dung thành lập chi nhánh mới buộc doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh theo quy định tại Điều 46 Luật Doanh nghiệp 2014. Do đó có cơ sở để xét hoạt động trên thuộc quy định tại điểm c nêu trên. Nên phía doanh nghiệp phải tiến hành công bố thông tin bất thường theo trình tự, thủ tục tại Điều 21 Nghị định 81/2015/NĐ-CP.

   
  1972 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận