Công an phường được hưởng chính sách gì? Đề xuất chế độ, bồi dưỡng ngoài lương cho Công an phường

Chủ đề   RSS   
 • #611415 10/05/2024

  motchutmoingay24
  Top 200
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (457)
  Số điểm: 6950
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 145 lần


  Công an phường được hưởng chính sách gì? Đề xuất chế độ, bồi dưỡng ngoài lương cho Công an phường

  Công an phường là một cơ quan thuộc hệ thống tổ chức Công an nhân dân, với chức năng đảm bảo trật tự và an ninh trên địa bàn phường. Vậy Công an phường được hưởng các chính sách gì? 

  (1) Công an phường được hưởng các chính sách gì? 

  Phường hay xã là tên gọi chung chỉ cấp hành chính cấp xã. Do đó, Công an phường có thể hiểu chính là Công an xã theo quy định của Pháp lệnh Công an xã 2008Luật Công an nhân dân 2018.

  Theo đó, khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh Công an xã 2008 quy định về vị trí, chức năng của Công an xã như sau:

  Công an xã là lực lượng vũ trang bán chuyên trách, thuộc hệ thống tổ chức của công an nhân dân, làm nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã.

  Tiền lương và phụ cấp

  Tiền lương và phụ cấp của Công an phường được quy định tại Điều 18 Pháp lệnh Công an xã 2008 như sau:

  - Trưởng Công an xã được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật.

  - Phó trưởng Công an xã và Công an viên được hưởng phụ cấp hàng tháng. Chính phủ quy định khung mức phụ cấp đối với Phó trưởng Công an xã và Công an viên. UBND cấp tỉnh căn cứ vào quy định của Chính phủ và thực tế ở địa phương trình HĐND cùng cấp quyết định phụ cấp cụ thể.

  Chế độ, chính sách 

  Chế độ, chính sách đối với Công an phường được quy định tại Điều 19 Pháp lệnh Công an xã 2008, cụ thể:

  - Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên thực hiện bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

  - Trưởng Công an xã có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hưởng phụ cấp thâm niên; có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng mà chưa đủ điều kiện nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần.

  - Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần.

  - Phó trưởng Công an xã và Công an viên khi được cử đi tập trung đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng chính trị, pháp luật, nghiệp vụ được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng mức tiền ăn cơ bản của chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân; khi đi công tác được hưởng chế độ công tác phí.

  - Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được hưởng chế độ theo quy định.

  - Trưởng Công an xã, Phó trưởng Công an xã và Công an viên trong khi thi hành nhiệm vụ nếu bị thương hoặc hy sinh thì được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; Phó trưởng Công an xã, Công an viên trong thời gian công tác nếu ốm đau được khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và được xem xét hỗ trợ tiền khám, chữa bệnh từ nguồn ngân sách địa phương.

  Như vậy, Trưởng Công an xã là công chức cấp xã được hưởng lương và phụ cấp theo quy định của Chính phủ về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn. Phó Trưởng Công an xã và Công an viên là những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được hưởng chế độ phụ cấp.

  Tuy nhiên, ngày 01/7/2024 sắp tới, Pháp lệnh Công an xã 2008 sẽ hết hiệu lực và bị thay thế bằng Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023.

  Do đó, các cán bộ là Công an phường đủ tiêu chuẩn để tham gia lực lượng bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở sẽ được hỗ trợ, bồi dưỡng và hưởng các chế độ, chính sách theo quy định của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở 2023.

  (2) Đề xuất chế độ đặc thù, bồi dưỡng ngoài lương cho Công an phường

  Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn vừa ký ban hành Kế hoạch về việc triển khai Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 05/4/2024 của Thành ủy Hà Nội về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị.

  Theo đó, UBND TP yêu cầu các đơn vị chủ động phối hợp rà soát trụ sở Công an các phường hiện đang mượn của Thành phố, của UBND các quận, thị xã để đề xuất chuyển cho CATP nếu đảm bảo các tiêu chuẩn, định mức chuyên ngành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

  Phấn đấu đến năm 2030, đảm bảo mỗi Công an phường đều có trụ sở độc lập phù hợp với điều kiện thực tiễn của Thủ đô…

  Bên cạnh đó, kế hoạch còn quan tâm việc đề xuất chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ Công an phường, nhất là chế độ đặc thù, bồi dưỡng ngoài lương.

  Nghiên cứu đề xuất Bộ Công an có cơ chế ưu tiên bổ nhiệm chức vụ cao hơn đối với Trưởng Công an phường và CBCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng “Công an phường kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị”.

  Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức, tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, không để hình thành “điểm nóng”, phức tạp về an ninh, trật tự...

   
  98 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn motchutmoingay24 vì bài viết hữu ích
  admin (22/06/2024)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận