Có tiền án về tội sản xuất hàng giả thì có được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #608266 19/01/2024

  danluan123
  Top 50
  Male
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2020
  Tổng số bài viết (1168)
  Số điểm: 8480
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 94 lần


  Có tiền án về tội sản xuất hàng giả thì có được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hay không?

  Có tiền án về tội sản xuất hàng giả thì có được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hay không?

  Tình huống phát sinh: Tôi ở Hà Nam, có nội dung thắc mắc cần tư vấn: Năm 2013 tôi có lãnh án 03 năm về tội sản xuất hàng giả, hiện tôi có đủ giấy tờ hành nghề nhưng không biết trước đó tôi đã bị truy cứu hình sự thì có được hành nghề khám bệnh, chữa bệnh hay không? Hiện tại tôi đã được xóa án tích.

  https://cdn.thuvienphapluat.vn/uploads/danluat/ẢNH BÀI VIẾT/Visa CÓ ĐƯỢC THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG (64).png

  Căn cứ Điều 19, Điều 20 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định điều kiện để cá nhân được phép khám bệnh, chữa bệnh và các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh như sau:

  1. Cá nhân được phép hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Việt Nam khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  - Có giấy phép hành nghề đang còn hiệu lực;

  - Đã đăng ký hành nghề, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật này;

  - Đáp ứng yêu cầu về sử dụng ngôn ngữ trong khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 21 của Luật này;

  - Có đủ sức khỏe để hành nghề theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

  - Không thuộc trường hợp quy định tại Điều 20 của Luật này.

  2. Các trường hợp bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

  - Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật

  - Đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật.

  - Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

  - Đang trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.

  - Đang trong thời gian bị cấm hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo bản án hình sự có hiệu lực pháp luật của tòa án hoặc bị hạn chế thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

  - Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự.

  Thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo quy định mới nhất?

  Căn cứ Điều 23 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về thực hành khám bệnh, chữa bệnh như sau:

  1. Người đề nghị cấp giấy phép hành nghề theo một trong các chức danh bác sỹ, y sỹ, điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y, dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên ngoại viện và tâm lý lâm sàng phải thực hành khám bệnh, chữa bệnh theo nguyên tắc quy định tại khoản 2 Điều này, trừ các trường hợp sau đây:

  -  Đã hoàn thành chương trình đào tạo chuyên khoa;

  -  Đã được cấp giấy phép hành nghề do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp và được thừa nhận theo quy định tại Điều 29 của Luật này.

  2. Thực hành khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo nguyên tắc sau đây:

  -  Phù hợp với văn bằng chuyên môn được cấp;

  -  Thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phạm vi hoạt động chuyên môn phù hợp với nội dung thực hành;

  -  Thời gian thực hành phù hợp với từng chức danh chuyên môn;

  -  Cơ sở hướng dẫn thực hành phải phân công người hướng dẫn thực hành, phải đăng ký danh sách người thực hành tại cơ sở trên Hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và cấp giấy xác nhận việc thực hành cho người thực hành;

  -  Người hướng dẫn thực hành phải là người hành nghề có phạm vi hành nghề phù hợp với nội dung hướng dẫn thực hành và phải chịu trách nhiệm về hoạt động chuyên môn của người thực hành trong quá trình thực hành, trừ trường hợp người thực hành cố ý vi phạm pháp luật;

  -  Người thực hành phải tuân thủ sự phân công, hướng dẫn của người hướng dẫn thực hành và phải tôn trọng các quyền, nghĩa vụ của người bệnh.

  3. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

  Quy định về điều chỉnh giấy phép hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh?

  Căn cứ Điều 54 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định về việc điều chỉnh giấy phép hoạt động như sau:

  1. Điều chỉnh giấy phép hoạt động trong các trường hợp sau đây:

  - Thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn;

  - Thay đổi quy mô hoạt động;

  - Thay đổi thời gian làm việc;

  - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không thay đổi địa điểm nhưng thay đổi tên, địa chỉ;

  - Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị đình chỉ một phần hoạt động khi hết thời hạn đình chỉ mà không hoàn thành việc khắc phục đầy đủ các nội dung yêu cầu tại văn bản đình chỉ.

  2. Điều kiện điều chỉnh giấy phép hoạt động bao gồm:

  - Có giấy phép hoạt động đang còn hiệu lực;

  - Đáp ứng các điều kiện phù hợp với nội dung đề nghị điều chỉnh theo quy định của pháp luật.

  3. Hồ sơ điều chỉnh giấy phép hoạt động bao gồm:

  - Đơn đề nghị điều chỉnh giấy phép hoạt động;

  - Bản gốc giấy phép hoạt động và tài liệu chứng minh việc thay đổi quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

  4. Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động được quy định như sau:

  - Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nộp cho cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động;

  - Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép hoạt động có trách nhiệm điều chỉnh giấy phép hoạt động. Trường hợp phải thẩm định thực tế tại cơ sở thì thực hiện theo thủ tục quy định tại điểm b và điểm c khoản 4 Điều 52 của Luật này.

  5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này; quy định việc điều chỉnh giấy phép hoạt động đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc lực lượng vũ trang nhân dân.

  Do đó, qua đối chiếu các điều kiện trên thì hiện trường hợp của anh cũng đã được xóa án tích nên sẽ không thuộc trường hợp cấm thực hiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh. Mặt khác, theo quy định trên, một số trường hợp không được thực hiện như đang trong thời gian thi hành án treo, án phạt cải tạo không giam giữ về hành vi vi phạm pháp luật có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật. Đang trong thời gian thử thách đối với người bị kết án phạt tù có liên quan đến chuyên môn kỹ thuật nhưng được tha tù trước thời hạn có điều kiện.

   
  78 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận