Có thể lập di chúc bằng cách quay Video hoặc Livestream không?

Chủ đề   RSS   
 • #507324 12/11/2018

  NgocHoLaw
  Top 150
  Lớp 4

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/09/2018
  Tổng số bài viết (554)
  Số điểm: 5491
  Cảm ơn: 3
  Được cảm ơn 296 lần


  Có thể lập di chúc bằng cách quay Video hoặc Livestream không?

  Năm nay tôi 40 tuổi sức khỏe bình thường, hiện nay cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang phát triển mạnh mẽ nên việc sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện điện tử rất phổ biến. Anh chị cho tôi hỏi tôi có thể lập di chúc bằng cách quay video hoặc livestream không? Di chúc đó của tôi có hiệu lực hay không?

   

  Trả lời: Tại Điều 627 Bộ luật dân sự 2015 (BLDS 2015) quy định về hình thức của di chúc như sau: "Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng."

  Tại Điều 628 BLDS 2015 quy định về hình thức của di chúc bằng văn bản bao gồm 4 hình thức sau:

  - Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

  - Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.

  - Di chúc bằng văn bản có công chứng.

  - Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

  Tại Điều 629 BLDS 2015 quy định về hình thức của di chúc miện như sau:

  1. Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

  2. Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

  Tại Khoản 5 Điều 630 BLDS 2015 quy định về tính hợp pháp của di chúc miệng như sau:

  "5. Di chúc miệng được coi là hợp pháp nếu người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng và ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng thì di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng."

  Theo đó, di chúc miệng được lập khi tính mạng của một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản. Bên cạnh đó, sau 03 tháng kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên hủy bỏ.

  Như vậy, theo như bạn trình bày là hiện tai bạn được 40 tuổi và đang khỏe mạnh thì bạn không thể lập di chúc miệng bằng hình thức quay video hoặc livestream, trong trường hợp này thì xem là không có di chúc.

   
  3002 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #507328   12/11/2018

  tientaetae
  tientaetae
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2018
  Tổng số bài viết (312)
  Số điểm: 2768
  Cảm ơn: 22
  Được cảm ơn 52 lần


  Lập di chúc

  Mình thấy vậy cũng hợp lý. Bởi giấy tờ bao giờ cũng có giá trị chứng minh cao hơn. Đầy đủ sức khỏe tốt nhất nên lập di chúc bằng văn bản công chứng đầy đủ để đảm bảo tính hợp pháp.
   
  Báo quản trị |  
 • #507417   13/11/2018

  nguyenquachcongminh
  nguyenquachcongminh

  Male
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/10/2018
  Tổng số bài viết (83)
  Số điểm: 550
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 18 lần


  video hoặc live stream cũng có thể diễn ra lúc bị ép buộc hoặc bị chỉnh sửa. Video sẽ không thật và ko thể hiện ý chí người lập di chúc

  Nên thực tế phải thực hiện bằng văn bản sẽ tốt nhất và đảm bảo  hợp pháp luật.

  Mình đồng ý với ý kiến của bạn.

   
  Báo quản trị |