Có tất cả bao nhiêu hạng GPLX? GPLX hạng A1, A2, A3, A4 cấp cho người điều khiển xe nào?

Chủ đề   RSS   
 • #611328 09/05/2024

  btrannguyen
  Top 200
  Lớp 6

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/03/2024
  Tổng số bài viết (473)
  Số điểm: 7918
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 144 lần


  Có tất cả bao nhiêu hạng GPLX? GPLX hạng A1, A2, A3, A4 cấp cho người điều khiển xe nào?

  Theo quy định hiện nay có tất cả bao nhiêu hạng GPLX? Loại xe theo từng hạng GPLX được cấp là những loại xe nào? Bài viết sau đây sẽ giải đáp các thắc mắc trên.

  Có tất cả bao nhiêu hạng GPLX? GPLX hạng A1,A2,A3,A4 cấp cho người điều khiển xe nào?

  Theo quy định hiện hành tại Luật Giao thông đường bộ 2008, GPLX bao gồm 13 hạng: A1, A2, A3, A4, B1, B2, C, D, E, FB2, FD, FE, FC.

  Quy định này được cụ thể tại Điều 16 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được sửa đổi bởi Khoản 11 Điều 4 Thông tư 05/2024/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/06/2024 quy định về phân hạng giấy phép lái xe như sau:

  - Hạng A1 cấp cho:

  + Người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3;

  + Người khuyết tật điều khiển xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật.

  - Hạng A2 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1.

  - Hạng A3 cấp cho người lái xe để điều khiển xe mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự.

  - Hạng A4 cấp cho người lái xe để điều khiển các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1.000 kg.

  - Hạng B1 số tự động cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

  + Ô tô số tự động chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

  + Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng số tự động có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

  + Ô tô dùng cho người khuyết tật.

  + Hạng B1 cấp cho người không hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

  + Ô tô chở người đến 9 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

  + Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

  + Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg.

  - Hạng B2 cấp cho người hành nghề lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

  + Ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế dưới 3.500 kg;

  + Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1.

  - Hạng C cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

  + Ô tô tải, kể cả ô tô tải chuyên dùng, ô tô chuyên dùng có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;

  + Máy kéo kéo một rơ moóc có trọng tải thiết kế từ 3.500 kg trở lên;

  + Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2.

  - Hạng D cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

  + Ô tô chở người từ 10 đến 30 chỗ ngồi, kể cả chỗ ngồi cho người lái xe;

  + Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C.

  - Hạng E cấp cho người lái xe để điều khiển các loại xe sau đây:

  + Ô tô chở người trên 30 chỗ ngồi;

  + Các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và D.

  - Người có giấy phép lái xe các hạng B1, B2, C, D và E khi điều khiển các loại xe tương ứng được kéo thêm một rơ moóc có trọng tải thiết kế không quá 750 kg.

  - Hạng F cấp cho người đã có giấy phép lái xe các hạng B2, C, D và E để điều khiển các loại xe ô tô tương ứng kéo rơ moóc có trọng tải thiết kế lớn hơn 750 kg, sơ mi rơ moóc, ô tô khách nối toa, được quy định cụ thể như sau:

  + Hạng FB2 cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng B2 có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1 và hạng B2;

  + Hạng FC cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng C có kéo rơ moóc, ô tô đầu kéo kéo sơ mi rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C và hạng FB2;

  + Hạng FD cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng D có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D và FB2;

  + Hạng FE cấp cho người lái xe ô tô để lái các loại xe quy định tại giấy phép lái xe hạng E có kéo rơ moóc và được điều khiển các loại xe: ô tô chở khách nối toa và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng B1, B2, C, D, E, FB2, FD.

  - Hạng giấy phép lái xe sử dụng cho người lái xe ô tô chở người thực hiện theo quy định hạng D, hạng E. Trường hợp xe thiết kế, cải tạo theo quy định của pháp luật về cải tạo phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có số chỗ ít hơn xe cùng kiểu loại, kích thước giới hạn tương đương thì hạng giấy phép lái xe được tính theo xe cùng kiểu loại, kích thước giới hạn tương đương.

  Như vậy, theo quy định hiện hành có 13 hạng GPLX. Trong đó hạng A1 cấp cho xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 50 cm3 đến dưới 175 cm3, xe mô tô ba bánh dùng cho người khuyết tật. Hạng A2 cấp cho xe mô tô hai bánh có dung tích xy lanh từ 175 cm3 trở lên và các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1. Hạng A3 cấp cho xe mô tô ba bánh, các loại xe quy định cho giấy phép lái xe hạng A1 và các xe tương tự. Hạng A4 cấp cho các loại máy kéo nhỏ có trọng tải đến 1.000 kg.

  Giấy phép lái xe có thời hạn trong bao lâu?

  Thời hạn của giấy phép lái xe được quy định tại Điều 17 Thông tư 12/2017/TT-BGTVT được bổ sung bởi Khoản 3 Điều 2 Thông tư 01/2021/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

  - Giấy phép lái xe hạng A1, A2, A3 không có thời hạn.

  - Giấy phép lái xe hạng B1 có thời hạn đến khi người lái xe đủ 55 tuổi đối với nữ và đủ 60 tuổi đối với nam; trường hợp người lái xe trên 45 tuổi đối với nữ và trên 50 tuổi đối với nam thì giấy phép lái xe được cấp có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

  - Giấy phép lái xe hạng A4, B2 có thời hạn 10 năm, kể từ ngày cấp.

  - Giấy phép lái xe hạng C, D, E, FB2, FC, FD, FE có thời hạn 05 năm, kể từ ngày cấp.

  - Thời hạn của giấy phép lái xe được ghi trên giấy phép lái xe.

  Như vậy, tùy theo hạng GPLX mà sẽ có thời hạn từ 5 năm, 10 năm và vô thời hạn. Đồng thời khi được cấp GPLX thì thời hạn của giấy phép sẽ được ghi trên đó.

   
  109 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận