Cơ sở pháp lý của quan hệ đại lý thương mại?

Chủ đề   RSS   
 • #590809 07/09/2022

  dungnt2002vn

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:07/09/2022
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Cơ sở pháp lý của quan hệ đại lý thương mại?

  Xin hỏi Cơ sở pháp lý của quan hệ đại lý thương mại?

   
  351 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn dungnt2002vn vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (07/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #590885   09/09/2022

  Cơ sở pháp lý của quan hệ đại lý thương mại?

  Cảm ơn câu hỏi của bạn! Đại lý thương mại được quy định cụ thể tại  Điều 166 Luật Thương mại 2005 quy định về đại lý thương mại như sau: 

  Đại lý thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên giao đại lý và bên đại lý thỏa thuận việc bên đại lý nhân danh chính mình mua, bán hàng hóa cho bên giao đại lý hoặc cung ứng dịch vụ của bên giao đại lý cho khách hàng để hưởng thù lao.

   

  Ngoài ra, theo Điều 167 Luật Thương mại 2005 có quy định về các bên trong hợp đồng đại lý thương mại:

  Bên giao đại lý được hiểu là thương nhân giao hàng hóa cho đại lý bán hoặc giao tiền mua hàng cho đại lý mua hoặc là thương nhân uỷ quyền thực hiện dịch vụ cho đại lý cung ứng dịch vụ.

  Bên đại lý là thương nhân nhận hàng hoá để làm đại lý bán, nhận tiền mua hàng để làm đại lý mua hoặc là bên nhận uỷ quyền cung ứng dịch vụ.

   

  Đại lý thương mại có những hình thức như sau (Điều 169 Luật Thương mại 2005):

  Đại lý bao tiêu là hình thức đại lý mà bên đại lý thực hiện việc mua, bán trọn vẹn một khối lượng hàng hoá hoặc cung ứng đầy đủ một dịch vụ cho bên giao đại lý.

  Đại lý độc quyền là hình thức đại lý mà tại một khu vực địa lý nhất định bên giao đại lý chỉ giao cho một đại lý mua, bán một hoặc một số mặt hàng hoặc cung ứng một hoặc một số loại dịch vụ nhất định.

  Tổng đại lý mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực hiện việc mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý. Tổng đại lý đại diện cho hệ thống đại lý trực thuộc. Các đại lý trực thuộc hoạt động dưới sự quản lý của tổng đại lý và với danh nghĩa của tổng đại lý.

  Ngoài ra các bên có thể thỏa thuận một hình thức đại lý khác.

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn huongquynhgl99@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (10/09/2022)