Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Người dân sẽ bị thu phí khi sử dụng những dịch vụ nào?

Chủ đề   RSS   
 • #573382 05/07/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 757 lần


  Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư: Người dân sẽ bị thu phí khi sử dụng những dịch vụ nào?

  Các dịch vụ thu phí khi sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Minh họa

  Các dịch vụ thu phí khi sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư - Minh họa

  Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định chi tiết những dịch vụ được khai thác, sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu này liên quan đến thông tin trên CMND, Hộ khẩu. Đáng chú ý trong Dự thảo này là danh mục dịch vụ được khai thác, sử dụng và phí dịch vụ, trong đó có nhiều dịch vụ sẽ thu phí.

  Cụ thể, những dịch vụ bị thu phí (trừ các đơn vị khai thác các dịch vụ để phục vụ công tác quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao) được đính kèm trong danh sách tại Phụ lục 2 của Dự thảo, bao gồm:

  1. Nhóm các dịch vụ xác thực

  - Xác thực thông tin công dân (trả lời thông tin công dân là đúng/sai so với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)

  - Xác thực thông tin vợ chồng (trả lời thông tin là đúng/sai so với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)

  - Xác thực thông tin thường trú (trả lời thông tin là đúng/sai so với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)

  - Xác thực thông tin nơi ở hiện tại (trả lời thông tin là đúng/sai so với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)

  - Xác minh tình trạng chết (trả lời thông tin là đúng/sai so với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)

  - Xác thực thông tin nhóm máu (trả lời thông tin là đúng/sai so với hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư)

  - Xác thực thông tin về cha/mẹ/người đại diện hợp pháp (trả lời thông tin là đúng/sai so với hệ thống CSDLQG về DC)

  - Xác thực sinh trắc học vân tay (trả lời thông tin là đúng/sai so với hệ thống CSDLQG về DC)

  - Xác thực sinh trắc học khuôn mặt (trả lời thông tin là đúng/sai so với hệ thống CSDLQG về DC)

  2. Nhóm dịch vụ cung cấp thông tin cá nhân

  - Dịch vụ cung cấp thông tin người giám hộ (Cung cấp thông tin họ và tên, số CCCD/ĐDCN)

  - Dịch vụ cung cấp thông tin chủ hộ (Cung cấp thông tin họ và tên, số CCCD/ĐDCN)

  - Dịch vụ cung cấp nơi ở hiện tại (Cung cấp thông tin nơi ở hiện tại của công dân)

  - Dịch vụ cung cấp thông tin hộ gia đình (Cung cấp thông tin họ và tên, số CCCD/ĐDCN, mối quan hệ với chủ hộ)

  3. Nhóm dịch vụ định danh và xác thực điện tử

  - Tự động điền form và xác nhận thông tin trực tuyến theo Mục lục dữ liệu trong Cơ sở dữ liệu

  - Chữ ký số cá nhân trong một số giao dịch trực tuyến được cho phép

  - Tra cứu thông tin cá nhân (tự tra cứu, quản lý thông tin)

  - Thẻ Căn cước công dân điện tử (danh tính số trên thiết bị di động)

  4. Nhóm dịch vụ Khai thác dữ liệu tổng hợp:

  - Khai thác dữ liệu tổng hợp về tình hình tỷ lệ giới tính trên toàn quốc/tỷ lệ giới tính khi sinh

  - Khai thác dữ liệu tổng hợp về tỷ lệ dân số phân bố theo địa bàn hành chính, vùng miền, địa bàn kinh tế, khu vực thành thị, nông thôn…

  - Khai thác dữ liệu tổng hợp về tỷ lệ phân bổ ngành nghề lao động của đối tượng trong độ tuổi lao động theo địa bàn hành chính, vùng miền, địa bàn kinh tế, khu vực thành thị, nông thôn…

  - Khai thác dữ liệu tổng hợp về số người trong các độ tuổi khác nhau theo địa bàn hành chính, vùng miền, địa bàn kinh tế, khu vực thành thị, nông thôn…

  - Khai thác dữ liệu tổng hợp về tỷ lệ tội phạm, cấu trúc phạm tội theo địa bàn hành chính, vùng miền, địa bàn kinh tế, khu vực thành thị, nông thôn…

  - Khai thác dữ liệu tổng hợp về mật độ dân số theo địa bàn hành chính, vùng miền, địa bàn kinh tế, khu vực thành thị, nông thôn…

  Xem chi tiết Dự thảo và các dịch vụ không thu phí tại file đính kèm.

   
  950 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  thienhuyendl (05/07/2021) ThanhLongLS (05/07/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận