Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ?

Chủ đề   RSS   
 • #588198 26/07/2022

  Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ?

  Hiện nay, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất  rất quan trọng. Một trong những điều kiện để Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất có giá trị pháp lý là phải được cấp đúng thẩm quyền. Vậy cơ quan nào có thẩm quyền cấp những loại giấy tờ đó? Mình xin chia sẻ vấn đề này như sau:

  Căn cứ theo điều 105 Luật đất đai 2013: Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

  1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

  Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được ủy quyền cho cơ quan tài nguyên và môi trường cùng cấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

  2. Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

  3. Đối với những trường hợp đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng mà thực hiện các quyền của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất hoặc cấp đổi, cấp lại Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng thì do cơ quan tài nguyên và môi trường thực hiện theo quy định của Chính phủ.

  Cở sở pháp lý tham khảo:

  Luật đất đai 2013

  Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều, khoản của luật đất đai

   
  5519 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn levuban97dn@gmail.com vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/07/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #588206   26/07/2022

  minhtai99
  minhtai99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (412)
  Số điểm: 3785
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 120 lần


  Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Mặc dù quy định thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là thuộc các cơ quan nêu trên nhưng trên thực tế thì người dân không nộp trực tiếp tại ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh mà người dân nộp hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận tại ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện, văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện để nộp hồ sơ xin cấp sổ đỏ.

   
  Báo quản trị |  
 • #588209   26/07/2022

  Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ?

  Cảm ơn những thông tin bài viết của bạn. #ffffff; color: #222222; font-family: 'Roboto Condensed', Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 13.3333px;" style="text-align: justify;">Nhiều địa phương trong nhiều năm qua, sau khi cấp Giấy chứng nhận đã triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với quy hoạch lại đồng ruộng, dồn điền đổi thửa, dẫn đến thay đổi cơ bản so với các giấy chứng nhận đã cấp, do đó, phải thực hiện đo đạc, chỉnh lý lại bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cấp đổi Giấy chứng nhận cho người dân trong những năm tới để đáp ứng yêu cầu quản lý đất đai và thực hiện các quyền của người sử dụng đất. Việc rà soát, sắp xếp, xác định ranh giới, mốc giới, giải quyết tranh chấp, vi phạm pháp luật đất đai của các nông, lâm trưởng, ban quản lý rằng thực hiện còn chậm, kém hiệu quả. Việc cấp mới hay cấp lại đều có những khó khăn riêng với từng địa phương cụ thể.

   
  Báo quản trị |  
 • #589035   31/07/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Cơ quan nào có thẩm quyền cấp sổ đỏ?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Cụ thể hơn về cơ quan có thẩm quyền cấp sổ đỏ được quy định tại Điều 37 Nghị định 43/2014/NĐ-CP và khoản 23 Điều 2 Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau

  Đối với địa phương đã thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ đỏ.

  - Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai 

  i) Sở Tài nguyên và Môi trường cấp sổ đỏ cho tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức, cá nhân nước ngoài; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

  ii) Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

   

  Trong trường hợp chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp, thì Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai có thẩm quyền thực hiện. 

   
  Báo quản trị |