Có phải xuất hóa đơn GTGT thuế 0% cho hàng hóa gia công xuất khẩu?

Chủ đề   RSS   
 • #561527 30/10/2020

  Có phải xuất hóa đơn GTGT thuế 0% cho hàng hóa gia công xuất khẩu?

  Kính chào anh chị

  Công ty tôi là công ty vốn 100% đầu tư nước ngoài, hình thức hoạt động là nhận gia công xuất khẩu hàng may mặc. Vậy quý anh chị cho tôi hỏi, khi thực hiện xuất khẩu hàng hóa gia công có phải xuất hóa đơn gtgt (điện tử) thuế suất 0% hay không? Tôi xin chân thành cảm ơn!

   
  5605 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn phuongnguyen20788 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (31/10/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #561917   31/10/2020

  Theo quy định tại Khoản 20 Điều 4, Khoản 8 Điều 7 và Điểm a Khoản 1 Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC:
   
  Điều 4. Đối tượng không chịu thuế GTGT
   
  20. Hàng hóa chuyển khẩu, quá cảnh qua lãnh thổ Việt Nam; hàng tạm nhập khẩu, tái xuất khẩu; hàng tạm xuất khẩu, tái nhập khẩu; nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để sản xuất, gia công hàng hóa xuất khẩu theo hợp đồng sản xuất, gia công xuất khẩu ký kết với bên nước ngoài."
   
  "Điều 7. Giá tính thuế
   
  8. Đối với gia công hàng hóa là giá gia công theo hợp đồng gia công chưa có thuế GTGT, bao gồm cả tiền công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa."
   
  "Điều 9. Thuế suất 0%
   
  Hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu là hàng hóa, dịch vụ được bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài và tiêu dùng ở ngoài Việt Nam; bán, cung ứng cho tổ chức, cá nhân trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của pháp luật.
  a) Hàng hóa xuất khẩu bao gồm:
  Các trường hợp được coi là xuất khẩu theo quy định của pháp luật:
  + Hàng hóa gia công chuyển tiếp theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động mua, bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công hàng hóa với nước ngoài."
   
  Theo quy định tại Khoản 5 Điều 5 Thông tư liên tịch số: 64/2015/TTLT-BTC-BCT-BCA-BQP:
   
  “Điều 5. Quy định về hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa nhập khẩu lưu thông trong thị trường nội địa
   
  5. Trường hợp cơ sở sản xuất, gia công hàng xuất khẩu vận chuyển bán thành phẩm, nguyên, nhiên, vật liệu để gia công lại tại cơ sở gia công khác thì phải có Hợp đồng gia công lại kèm theo Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Lệnh điều động."
   
  => Như vậy, theo các quy định trên:
   
  Bên bên gửi đi gia công xuất cho bên bạn gia công: cần lập Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và Lệnh điều động. 
   
  Bên Công ty bạn là bên nhận gia công: Khi xuất hàng gia công trả lại thì lập phiếu xuất kho và xuất hóa đơn GTGT với thuế suất 0% đối với tiền gia công, chi phí về nhiên liệu, động lực, vật liệu phụ và chi phí khác phục vụ cho việc gia công hàng hóa.
  Cập nhật bởi Miinhh ngày 31/10/2020 10:50:12 CH
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Miinhh vì bài viết hữu ích
  phuongnguyen20788 (31/10/2020)
 • #561964   31/10/2020

  Tôi xin cảm ơn vì bạn đã giành thời gian trả lời ạ. Song tôi có đọc Thông-tư-119-2014, điều 5 thấy có ghi:
   
  Điều 5. Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:
   
  1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Thông tư số 39/2014/TT-BTC như sau:
   
  “2. Các loại hóa đơn:
   
  a)  Hóa đơn giá trị gia tăng (mẫu số 3.1 Phụ lục 3 và mẫu số 5.1 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này) là loại hóa đơn dành cho các tổ chức khai, tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ trong các hoạt động sau:
   
  - Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa;
   
  - Hoạt động vận tải quốc tế;
   
  - Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu;
   
  Ví dụ:
   
  - Doanh nghiệp A là doanh nghiệp khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ vừa có hoạt động bán hàng trong nước vừa có hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài. Doanh nghiệp A sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng cho hoạt động bán hàng trong nước và không cần lập hóa đơn GTGT cho hoạt động xuất khẩu ra nước ngoài.
   
  Vậy điều này làm tôi hoang mang nên không biết có xuất hóa đơn gtgt thuế suất 0% cho hàng gia công xk không?
   
  Xin cảm ơn ạ
   
  Báo quản trị |  
 • #561971   31/10/2020

  Trường hợp trên mình có chút nhầm lẫn với trường hợp nhập khẩu để gia công sau đó lưu thông nội địa. Với hàng hoá gia gia công xuất khẩu bạn không cần lập hoá đơn GTGT 0% khi xuất khẩu hàng hoá gia công. Tuy nhiên cần lưu ý hai trường hợp:

  -Xuất khẩu vào khu chế xuất, khu phi thuế quan thì sử dụng hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng.

  - Thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ quy định điểm b Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì sử dụng hoá đơn GTGT hoặc hoá đơn bán hàng.

  Nếu không thuộc hai trường hợp trên thì chỉ cần lập hoá đơn thương mại theo khoản 7 Điều 3 Thông tư 119/2014/NĐ-CP.

   

   
   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn Miinhh vì bài viết hữu ích
  phuongnguyen20788 (03/11/2020)