Có phải ký thêm hợp đồng đặt cọc cho hợp đồng bảo hiểm có nợ phí bảo hiểm?

Chủ đề   RSS   
 • #455278 31/05/2017

  longofs
  Top 500
  Male


  Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
  Tham gia:21/02/2017
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 1890
  Cảm ơn: 21
  Được cảm ơn 47 lần


  Có phải ký thêm hợp đồng đặt cọc cho hợp đồng bảo hiểm có nợ phí bảo hiểm?

  Chào các bạn,

  Tại điểm d điều 2 khoản 4 Thông tư 194/2014/TT-BTC có nói:

  b) Bổ sung tiết d như sau:

  “d) Khi hợp đồng bảo hiểm đã được giao kết và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài có thỏa thuận cho bên mua bảo hiểm nợ phí bảo hiểm. Việc nợ phí phải được quy định trong hợp đồng bảo hiểm và chỉ được áp dụng khi bên mua bảo hiểm có tài sản bảo đảm hoặc bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm.

  Trường hợp nợ phí có tài sản bảo đảm, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, doanh nghiệp chuyên kinh doanh bảo hiểm sức khỏe, chi nhánh nước ngoài và bên mua bảo hiểm thực hiện theo quy định pháp luật về giao dịch bảo đảm.

  Trường hợp nợ phí có bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm, tổ chức thực hiện bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm phải có chức năng cung cấp dịch vụ bảo lãnh và phải có hợp đồng bảo lãnh thanh toán phí bảo hiểm.”

  Vậy các bạn cho mình hỏi là Công ty mình có ký hợp đồng bảo hiểm với Công ty bảo hiểm, trong đó có điều khoản cho nợ phí bảo hiểm đến tháng cuối cùng của thời hạn bảo hiểm và có điều khoản thỏa thuận đặt cọc số tiền là 1.000 USD. Nhưng nếu theo quy định trên thì phải thực hiện thep quy dịnh pháp luật về giao dịch đảm bảo, vậy có phải ký thêm 1 hợp đồng đặt cọc không?

   
  2072 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận