Có giới hạn số nhiệm kỳ của kiểm soát viên trong công ty cổ phần không?

Chủ đề   RSS   
 • #592972 30/10/2022

  Có giới hạn số nhiệm kỳ của kiểm soát viên trong công ty cổ phần không?

  Ban kiểm soát viên thực hiện việc giám sát trong việc quản lý và điều hành công ty, giữ vai trò quan trong trong công ty. Các thành viên Kiểm soát viên phải đảm bảo các điều kiện để giữ chức vụ kiểm soát trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy nhiệm kỳ và số nhiệm kỳ của kiểm soát viên có bị giới hạn không?

  Căn cứ khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định ban kiểm soát như sau:

  1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

   

  2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

  3. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

  Theo đó, kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế và nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm.

   
  553 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #593125   30/10/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 55 lần


  Có giới hạn số nhiệm kỳ của kiểm soát viên trong công ty cổ phần không?

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Kiểm soát viên là một chức danh trong Công ty cổ phần, nhằm đảm bảo quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp, bên cạnh quy định cơ bản, pháp luật không hạn chế số nhiệm kỳ của kiểm soát viên, cổ đông được quyền tự do bầu kiểm soát viên đáp ứng tiêu chuẩn, bao gồm cả kiểm soát viên nhiệm kỳ trước. Do đó, nếu kiểm soát viên hoạt động hiệu quả trong nhiệm kỳ vừa rồi, hoàn toàn có thể tiếp tục tham gia đề cử trong nhiệm kỳ mới.

   
  Báo quản trị |  
 • #595081   30/11/2022

  vuthienan134
  vuthienan134
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/06/2022
  Tổng số bài viết (352)
  Số điểm: 3840
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 30 lần


  Có giới hạn số nhiệm kỳ của kiểm soát viên trong công ty cổ phần không?

  Cảm ơn bài viết của tác giả. Kiểm soát viên là một chức danh trong công ty cổ phần, kiểm soát viên là người có trách nhiệm giám sát các hoạt động của công ty, giám sát việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Giám đốc và các chức vụ khác của công ty. Từ đây cũng có thể thấy được kiểm soát viên là một chức danh khá quan trọng nên việc không giới hạn số nhiệm kỳ đối với chức danh này cũng hợp lý vì không phải ai cũng có thể làm tốt với chức danh này.

   
  Báo quản trị |