Có được xin nghỉ theo chế độ 108 hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #550702 30/06/2020

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1994)
  Số điểm: 14359
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 317 lần


  Có được xin nghỉ theo chế độ 108 hay không?

  Chế độ tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giảm biên chế có nêu:

  "2. “Tinh giản biên chế” trong Nghị định, này được hiểu là việc đánh giá, phân loại, đưa ra khỏi biên chế những người dôi dư, không đáp ứng yêu cầu công việc, không thể tiếp tục bố trí sắp xếp công tác khác và giải quyết chế độ, chính sách đối với những người thuộc diện tinh giản biên chế."

  Như vậy, trong trường hợp này đối với những người không đáp ứng được yêu cầu công việc nên bị tinh giảm biên chế, chứ không phải là cơ chế xin nghỉ theo đối tượng để được hưởng chế độ theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP. Đối tượng bị tinh giảm biên chế thuộc Điều 6 nghị định nêu trên, các chế độ chính sách với đối tượng bị tinh giảm biên chế chị tham khảo thêm tại Điều 8, Điều 9, Điều 10 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế (đã bị sửa đổi bởi Nghị định 113/2018/NĐ-CP)

  Chính sách theo quy định tại Nghị định 108/2014/NĐ-CP là áp dụng với các trường hợp bị tinh giản biên chế theo quy định tại điều 6 Nghị định này (được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 5 Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP) . Để thực hiện tinh giản biên chế phải thông qua trình tự được quy định tại điều 14 Nghị định này (được sửa đổi, bổ sung theo Điều 1 Nghị định 113/2018/NĐ-CP). Theo đó, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm phối hợp với cấp ủy, tổ chức công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện chính sách tinh giản biên chế, trong đó có việc phải danh sách những người bị tinh giản biên chế và dự toán số tiền trợ cấp cho từng đối tượng tinh giản biên chế theo định kỳ 2 lần/ năm (6 tháng/1 lần) trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trên cơ sở đề án tinh giản biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

  Đối với trường hợp cán bộ, công chức thôi việc theo nguyện vọng (theo đơn xin thôi việc) thì không áp dụng chính sách theo Nghị định 108/2014/NĐ-CP vì không phải là trường hợp bị tinh giản biên chế.

  Trường hợp người lao động đã đủ số năm đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi nghỉ hưu thì có thể bảo lưu thời gian đóng BHXH chờ khi đủ tuổi nghỉ hưu thì đăng ký với cơ quan BHXH để hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Hoặc xin nghỉ hưu trước tuổi thì phải giám định suy giảm khả năng lao động (phải bị suy giảm từ 61% trở lên) căn cứ điều 54, 55 Luật BHXH 2014.

   
  1878 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận