Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

Chủ đề   RSS   
 • #545386 04/05/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (803)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 742 lần


  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

   

  Liên quan đến vấn đề thỏa thuận chia tài sản chung của vợ, chồng, có bạn đọc thắc mắc về việc nếu muốn thay đổi thỏa thuận về việc phân chia tài sản chung thì có được không?

  Khi thỏa thuận phân chia tài sản, vợ chồng có thể thỏa thuận cụ thể về việc chia, tách tài sản. Cụ thể tại điều 46 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định:

  Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

  1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

  2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

  3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  Trường hợp hiện tại muốn thay đổi về tài sản chung hoặc riêng thì sẽ phải tiến hành thỏa thuận  phân chia tài sản chung theo quy định tại điều 38 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014:

  Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

  2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

  3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

  Như vậy để phân chia lại tài sản vợ chồng sẽ phải lập thỏa thuận phân chia tài sản bằng văn bản có công chứng.

   
  6145 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545408   04/05/2020

  enychi
  enychi
  Top 100
  Female
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/06/2019
  Tổng số bài viết (586)
  Số điểm: 3345
  Cảm ơn: 784
  Được cảm ơn 229 lần


   
  Báo quản trị |  
 • #549882   25/06/2020

  enychi viết:

  Cho mình hỏi trường hợp làm hợp đồng mua bán chuyển nhượng. Bên mình là bên mua, mình mua đất và muốn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thì có cần chồng mình ra văn phòng công chứng để làm biên bản thoả thuận không?

  Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp bạn chứng minh được là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân, nhưng như vậy rất khó để chứng minh thà ngay từ đầu ra phòng công cứng rõ ràng đỡ phải rắc rồi về sau.

   
  Báo quản trị |  
 • #549888   25/06/2020

  duongpham5991 viết:

   

  enychi viết:

   

  Cho mình hỏi trường hợp làm hợp đồng mua bán chuyển nhượng. Bên mình là bên mua, mình mua đất và muốn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thì có cần chồng mình ra văn phòng công chứng để làm biên bản thoả thuận không?

   

   

  Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp bạn chứng minh được là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân, nhưng như vậy rất khó để chứng minh thà ngay từ đầu ra phòng công cứng rõ ràng đỡ phải rắc rồi về sau.

   

  Khi đã nhận hồ sơ ly hôn theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu.

  Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu.

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo, người khởi kiện phải nộp tiền. Tòa án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp biên lai.

  Tòa án giải quyết vụ án ly hôn trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thêm, nhưng không quá hai tháng.

  Trong thời hạn này, tùy từng trường hợp, tòa án ra một trong các quyết định sau đây: công nhận sự thỏa thuận của các đương sự hoặc tạm đình chỉ giải quyết vụ án hoặc đình chỉ giải quyết vụ án hoặc đưa vụ án ra xét xử.

  Trong một tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là hai tháng.

  Như vậy, thời hạn tối đa để giải quyết vụ án (ở cấp sơ thẩm) là 8 tháng.

   
  Báo quản trị |  
 • #553538   30/07/2020

  enychi viết:

  Cho mình hỏi trường hợp làm hợp đồng mua bán chuyển nhượng. Bên mình là bên mua, mình mua đất và muốn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thì có cần chồng mình ra văn phòng công chứng để làm biên bản thoả thuận không?

  Nội dung này không có quy định. Tuy nhiên, thực tế khi ra văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng thì bên công chứng viên sẽ yêu cầu người mua cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân, đây là cơ sở để xác định tài sản chung hoặc tài sản riêng sau nay. Nếu bạn đã kết hôn và chỉ muốn đứng tên một mình trên GCN thì chồng bạn cần ra ký văn bản thỏa thuận đây là tài sản riêng thì mới được.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #575318   06/09/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 6

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1329)
  Số điểm: 8544
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 186 lần


  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Hiện tại thì pháp luật vợ chồng hoàn toàn có quyền được chia tài sản chung khi đang trong thời kỳ hôn nhân. Nếu có nhu cầu chia tài sản thì vợ chồng liên hệ với văn phòng công chứng để thực hiện hoặc liên hệ yêu cầu Tòa án chia tài sản chung bạn nhé.

   

   
  Báo quản trị |