Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

Chủ đề   RSS   
 • #545386 04/05/2020

  MinhPig
  Top 75
  Female
  Lớp 12

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:06/04/2018
  Tổng số bài viết (804)
  Số điểm: 20259
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 766 lần


  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

   

  Liên quan đến vấn đề thỏa thuận chia tài sản chung của vợ, chồng, có bạn đọc thắc mắc về việc nếu muốn thay đổi thỏa thuận về việc phân chia tài sản chung thì có được không?

  Khi thỏa thuận phân chia tài sản, vợ chồng có thể thỏa thuận cụ thể về việc chia, tách tài sản. Cụ thể tại điều 46 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định:

  Điều 46. Nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung

  1. Việc nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung được thực hiện theo thỏa thuận của vợ chồng.

  2. Tài sản được nhập vào tài sản chung mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì thỏa thuận phải bảo đảm hình thức đó.

  3. Nghĩa vụ liên quan đến tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung được thực hiện bằng tài sản chung, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

  Trường hợp hiện tại muốn thay đổi về tài sản chung hoặc riêng thì sẽ phải tiến hành thỏa thuận  phân chia tài sản chung theo quy định tại điều 38 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014:

  Điều 38. Chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân

  1. Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.

  2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.

  3. Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

  Như vậy để phân chia lại tài sản vợ chồng sẽ phải lập thỏa thuận phân chia tài sản bằng văn bản có công chứng.

   
  7619 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn MinhPig vì bài viết hữu ích
  admin (05/05/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #545408   04/05/2020

  enychi
  enychi
  Top 150
  Female
  Lớp 2

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:06/06/2019
  Tổng số bài viết (591)
  Số điểm: 3385
  Cảm ơn: 784
  Được cảm ơn 234 lần


   
  Báo quản trị |  
 • #549882   25/06/2020

  enychi viết:

  Cho mình hỏi trường hợp làm hợp đồng mua bán chuyển nhượng. Bên mình là bên mua, mình mua đất và muốn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thì có cần chồng mình ra văn phòng công chứng để làm biên bản thoả thuận không?

  Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp bạn chứng minh được là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân, nhưng như vậy rất khó để chứng minh thà ngay từ đầu ra phòng công cứng rõ ràng đỡ phải rắc rồi về sau.

   
  Báo quản trị |  
 • #549888   25/06/2020

  duongpham5991 viết:

   

  enychi viết:

   

  Cho mình hỏi trường hợp làm hợp đồng mua bán chuyển nhượng. Bên mình là bên mua, mình mua đất và muốn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thì có cần chồng mình ra văn phòng công chứng để làm biên bản thoả thuận không?

   

   

  Tài sản hình thành trong thời kỳ hôn nhân là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp bạn chứng minh được là tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân, nhưng như vậy rất khó để chứng minh thà ngay từ đầu ra phòng công cứng rõ ràng đỡ phải rắc rồi về sau.

   

  Khi đã nhận hồ sơ ly hôn theo quy định, trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo, Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu.

  Trường hợp xét thấy đơn yêu cầu và tài liệu, chứng cứ kèm theo đã đủ điều kiện thụ lý thì Thẩm phán thông báo cho người yêu cầu về việc nộp lệ phí yêu cầu giải quyết việc dân sự trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo nộp lệ phí, trừ trường hợp người đó được miễn hoặc không phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí.

  Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu, Tòa án phải thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến việc giải quyết việc dân sự, cho Viện kiểm sát cùng cấp về việc Tòa án đã thụ lý đơn yêu cầu.

  Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được giấy báo, người khởi kiện phải nộp tiền. Tòa án thụ lý vụ án khi người khởi kiện nộp biên lai.

  Tòa án giải quyết vụ án ly hôn trong thời hạn 4 tháng, kể từ ngày thụ lý. Đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do trở ngại khách quan thì chánh án tòa án có thể quyết định gia hạn thêm, nhưng không quá hai tháng.

  Trong thời hạn này, tùy từng trường hợp, tòa án ra một trong các quyết định sau đây: công nhận sự thỏa thuận của các đương sự hoặc tạm đình chỉ giải quyết vụ án hoặc đình chỉ giải quyết vụ án hoặc đưa vụ án ra xét xử.

  Trong một tháng kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, tòa án phải mở phiên tòa; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là hai tháng.

  Như vậy, thời hạn tối đa để giải quyết vụ án (ở cấp sơ thẩm) là 8 tháng.

   
  Báo quản trị |  
 • #553538   30/07/2020

  enychi viết:

  Cho mình hỏi trường hợp làm hợp đồng mua bán chuyển nhượng. Bên mình là bên mua, mình mua đất và muốn đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... thì có cần chồng mình ra văn phòng công chứng để làm biên bản thoả thuận không?

  Nội dung này không có quy định. Tuy nhiên, thực tế khi ra văn phòng công chứng ký hợp đồng chuyển nhượng thì bên công chứng viên sẽ yêu cầu người mua cung cấp giấy chứng nhận đăng ký kết hôn hoặc giấy xác nhận tình trạng độc thân, đây là cơ sở để xác định tài sản chung hoặc tài sản riêng sau nay. Nếu bạn đã kết hôn và chỉ muốn đứng tên một mình trên GCN thì chồng bạn cần ra ký văn bản thỏa thuận đây là tài sản riêng thì mới được.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #575318   06/09/2021

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1962)
  Số điểm: 14010
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 308 lần


  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Hiện tại thì pháp luật vợ chồng hoàn toàn có quyền được chia tài sản chung khi đang trong thời kỳ hôn nhân. Nếu có nhu cầu chia tài sản thì vợ chồng liên hệ với văn phòng công chứng để thực hiện hoặc liên hệ yêu cầu Tòa án chia tài sản chung bạn nhé.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #576907   05/11/2021

  baoquyen1510
  baoquyen1510
  Top 500
  Mầm

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:20/04/2021
  Tổng số bài viết (119)
  Số điểm: 985
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 23 lần


  Pháp luật quy định việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là việc vợ chồng thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án nhân dân quyết định. Trường hợp chia tài sản chung khi hôn nhân vẫn còn tồn tại nhằm phân chia tài sản chung của vợ chồng thành từng phần thuộc sở hữu riêng của vợ và chồng. 

   
  Báo quản trị |  
 • #582801   19/04/2022

  mytuyen9911
  mytuyen9911

  Sơ sinh

  Vietnam
  Tham gia:19/04/2022
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 55
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Mình muốn hỏi việc thỏa thuận chia tài chung trong thời kỳ hôn nhân là những tài sản có sẵn, hiện có như bất động động sản hoặc động sản, vậy một số tài sản hình thành trong lai thì có thỏa thuận vào không? Giả sử trường hợp vợ hoặc chồng trúng vé số hoặc trúng thưởng vietlott sau khoảng thời gian hai người đã thỏa thuận với nhau về tài sản chung thì trường này được tính như thế nào?

   
  Báo quản trị |  
 • #583269   30/04/2022

  minhhanhuynh2102
  minhhanhuynh2102
  Top 500
  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:21/03/2022
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1345
  Cảm ơn: 5
  Được cảm ơn 4 lần


  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Cảm ơn bạn đã chia sẻ nội dung bài viết, việc vợ chồng có ý định thay đổi những thỏa thuận hầu hết đều xuất phát từ nhu cầu thực tế và nhu cầu của cả hai bên. Chính vì vậy, trong vấn đề này pháp luật luôn dành sự ưu tiên cho những thỏa thuận của vợ chồng nhằm thể hiện được ý chí của họ đối với tài sản thuộc quyền sở hữu của chính mình. 

   
  Báo quản trị |  
 • #584443   29/05/2022

  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Cảm ơn bạn vì bài viết mang đến thông tin rất hữu ích. Mối quan hệ hôn nhân là mối quan hệ tự do không có rằng buộc vì vậy trong tất cả vấn đề xảy ra trong hôn nhân thì đều cần sự thỏa thuận giữa vợ chồng để thực hiện, để hưởng những lợi ích và trách nhiệm chung.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #584810   31/05/2022

  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Theo quan điểm của mình việc thỏa thuận phân chia tài sản là thỏa thuận giữa các bên. Nên vì vậy trong thời điểm này thì thỏa thuận đó hợp lý nhưng vào lúc khác việc phân chia như vậy lại không phù hợp. Mà bản chất là thỏa thuận nên nếu không hợp lý chia lại là điều tất nhiên, chỉ cần các bên thực hiện đúng các quy định của pháp luật là được.
   
   
  Báo quản trị |  
 • #584813   31/05/2022

  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Căn cứ Khoản 2 Điều 38 Luật hôn nhân gia đình 2014 quy định:

  "2. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật."

  Theo đó, văn bản thỏa thuận về việc chia tài sản chung không nhất thiết phải công chứng nếu theo quy định pháp luật không bắt buộc.

   
  Báo quản trị |  
 • #585647   23/06/2022

  chaann
  chaann
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/06/2022
  Tổng số bài viết (403)
  Số điểm: 3485
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 49 lần


  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Cảm ơn vì những thông tin mà bạn đã cung cấp. Bài viết mà bạn mang lại đã cung cấp cho mình được nhiều thông tin hữu ích về vấn đề thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng. Đọc bài viết, mình đã nắm được những quy định của pháp luật về nhập tài sản riêng của vợ, chồng vào tài sản chung và chia tài sản chung trong thười kỳ hôn nhân. Hi vọng nhận được nhiều bài viết từ bạn.

   
  Báo quản trị |  
 • #586418   28/06/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (417)
  Số điểm: 3210
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 51 lần


  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Cảm ơn vì bài phân tích của tác giả tuy rất đơn giản nhưng lại hữu ích. Hiện nay việc thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản của vợ và chồng hoàn toàn được chỉ yêu cầu sự thay đổi đó phải lập thành văn bản và có công chứng theo quy định. Mong rằng tác giả ra thêm bài viết hay nhé.

   
  Báo quản trị |  
 • #587184   30/06/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Cảm ơn bài viết của bạn, có thể thấy pháp luật tạo sự thuận lợi cho việc sử dụng tài sản trong quá trình hôn nhân, từ việc cho phép thỏa thuận được nhập tài sản đến việc cho phép phân chia tài sản chung cả trong thời kỳ hôn nhân.

  Khi thực hiện nhập tài sản chung, pháp luật chỉ quy định thỏa thuận mà không bắt buộc phải thực hiện công chứng qua văn bản, ngược lại, khi phân chia tài sản chung phải thực hiện công chứng. Điều này thể hiện được sự đảm bảo rủi ro khi có sự phân chia rõ ràng khi đã xác định chia tài sản.

   
  Báo quản trị |  
 • #588506   28/07/2022

  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Pháp luật cho phép vợ chồng thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân. Theo mình đây là một quy định mang tính tiến bộ, phù hợp với đa số những người hiện đại ngày nay muốn có sự độc lập và tự định đoạt cuộc sống. Tuy nhiên, trong cuộc sống hôn nhân sẽ có lúc họ muốn cùng nhau xây dựng, phát triển và muốn có sự ràng buộc đôi bên thì quy định cho phép nhập tài sản đã phân chia thành tài sản chung là rất cần thiết.

   
  Báo quản trị |  
 • #596152   29/12/2022

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (542)
  Số điểm: 4774
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 58 lần


  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Cảm ơn bài viết của bạn. Như vậy, trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật không cho phép. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn maithuan415 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/12/2022)
 • #600606   27/03/2023

  maithuan415
  maithuan415
  Top 150
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:26/06/2020
  Tổng số bài viết (542)
  Số điểm: 4774
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 58 lần


  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Cảm ơn những thông tin hữu ích mà bạn đã chia sẻ. Theo đó, Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp pháp luật không cho phép. Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật

   

   
  Báo quản trị |  
 • #601066   30/03/2023

  Có được thay đổi thỏa thuận phân chia tài sản chung của vợ, chồng?

  Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn. Qua đây mình cũng thông tin liên quan như sau. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân là việc vợ chồng thỏa thuận hoặc yêu cầu Tòa án nhân dân quyết định. Việc chia tài sản chung của vợ chồng dựa trên những điều kiện và nguyên tắc luật định

   
  Báo quản trị |