Có được phép trừ tiền thưởng của nhân viên không?

Chủ đề   RSS   
 • #511718 06/01/2019

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1986)
  Số điểm: 14259
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Có được phép trừ tiền thưởng của nhân viên không?

  Mình cần các bạn hỗ trợ giải đáp vấn đề sẽ trừ tiền thưởng trong trường hợp nhân viên thường xuyên đi làm muộn hoặc nhận thư cảnh cáo.

  Theo mình được biết theo Điều 128 của Bộ luật Lao động 2012 thì người sử dụng lao động không được dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

  Nhưng nếu khấu trừ từ tiền thưởng thì sẽ không vi phạm điều này đúng không? Vì nếu không khấu trừ tiền thưởng thì sẽ sinh ra việc không công bằng cho các nhân viên làm việc tốt, thực hiện theo đúng quy chế công ty; Ngoài ra, nếu không khấu trừ tiền thưởng mà chờ xử lý theo quy chế là 3 lần vi phạm thì xử lý cho nghỉ việc lại vi phạm pháp luật. Nên doanh nghiệp lập quy chế thưởng & Phạt và ghi rõ trong nội quy công ty, thông báo cho nhân viên có được không?

  Dự thảo về phạt của như sau:

  - Quy định về phạt đi muộn:

  + 1-3 lần: trừ 50.000 VNĐ

  + 4-6 lần: trừ 200.000 VNĐ

  + 7-10 lần: trừ 400.000 VNĐ

  Trong các trường hợp sau khi đã nhắc nhở mà không thay đổi thì sẽ ra thư cảnh cáo:

  - Thư cảnh báo lần 1 sẽ bị khấu trừ 10% tiền thưởng của kỳ trả thưởng;

  - Thư cảnh báo lần 2 sẽ bị khấu trừ 20% tiền thưởng của kỳ trả thưởng;

  - Thư cảnh báo lần 3 sẽ bị khấu trừ 50% tiền thưởng của kỳ trả thưởng;

  Việc mình đưa ra quy chế thưởng như vậy có hợp lý hay không?

   
  3710 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #511740   06/01/2019

  ntdieu
  ntdieu
  Top 10
  Male
  Dân Luật bậc 1

  Đồng Nai, Việt Nam
  Tham gia:11/02/2009
  Tổng số bài viết (14961)
  Số điểm: 99985
  Cảm ơn: 3498
  Được cảm ơn 5364 lần
  SMod

  Về chuyện phạt, nếu tiền phạt này được trừ vào lương thì như vậy là vi phạm.

  Về chuyện thưởng, bạn hoàn toàn có thể ghi như vậy. Tuy nhiên nên quy định tránh đi một chút để khỏi bị người nọ người kia nhiều chuyện. Xin gợi ý một cách như sau là thay vì nói “trừ tiền” hãy nói là “được hưởng”

  - Có thư cảnh báo lần 1 sẽ được hưởng 90% tiền thưởng của kỳ trả thưởng;

  - Có thư cảnh báo lần 2 sẽ được hưởng 80% tiền thưởng của kỳ trả thưởng;

  - Có thư cảnh báo lần 3 sẽ được hưởng 70% tiền thưởng của kỳ trả thưởng;

  - Không có thư cảnh báo thì được hưởng 100%

   

   
  Báo quản trị |