Có được nhập khẩu nấm tươi vào Việt Nam không?

Chủ đề   RSS   
 • #610488 12/04/2024

  dali_2501

  Mầm

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:08/11/2023
  Tổng số bài viết (68)
  Số điểm: 529
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 5 lần


  Có được nhập khẩu nấm tươi vào Việt Nam không?

  XIn chào TVPL, tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI). Vậy cho tôi hỏi công ty tôi có được nhập khẩu nấm mỡ tươi vào Việt Nam không? Vì tôi có nghe nói rằng Việt Nam hạn chế nhập khẩu nấm để bảo vệ thị trường trong nước. Nhờ TVPL giải đáp.

   

  Doanh nghiệp FDI có được nhập khẩu nấm tươi vào Việt Nam?

  Căn cứ tại Điều 2 Thông tư 34/2013/TT-BCT quy định như sau:

  "Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

  - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện quyền xuất khẩu đối với hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục số 01 của Thông tư này.

  - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam được thực hiện quyền nhập khẩu đối với hàng hóa không thuộc danh mục hàng hóa quy định tại Phụ lục số 02 của Thông tư này.

  …”

  Theo quy định trên và theo rà soát tại PHỤ LỤC SỐ 02 DANH MỤC HÀNG HÓA KHÔNG ĐƯỢC THỰC HIỆN QUYỀN NHẬP KHẨU thì sản phẩm hàng hóa là nấm tươi không thuộc danh mục hàng hóa không được quyền nhập khẩu tại Việt Nam.

  Theo đó, doanh nghiệp FDI vẫn có thể nhập khẩu hàng hóa là nấm mỡ tươi vào Việt Nam.

   

  Điều kiện nhập khẩu nấm tươi vào Việt Nam

  Theo rà soát tại Phụ lục II tại file đính kèm Thông tư 01/2024/TT-BNNPTNT về Bảng mã số HS đối với danh mục hàng hóa thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và danh mục hàng hóa xuất, nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn có ghi nhận như sau:

  PHỤ LỤC II

  BẢNG MÃ SỐ HS ĐỐI VỚI DANH MỤC HÀNG HÓA NHẬP KHẨU PHẢI KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH TRƯỚC THÔNG QUAN THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
  (Kèm theo Thông tư số 01/2024/TT-BNNPTNT ngày 02 tháng 02 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

   

  TT

  Mã HS

  Tên sản phẩm hàng hóa
  (Mô tả hàng hóa)

  Thuộc danh mục hàng hóa KTCN

  TC, QC/VBQPPL dùng để kiểm tra

  Cơ quan kiểm tra

  KD

  KTCL

  KTATTP

   

  07.09

  Rau khác, tươi hoặc ướp lạnh

           

   

   

  - Nấm và nấm cục (truffle):

   

   

   

   

   

  838.

  0709.51.00

  - - Nấm thuộc chi Agaricus

  x

   

  x

   

   

  839.

  0709.52.00

  - - Nấm thuộc chi Boletus

  x

   

  x

   

   

  840.

  0709.53.00

  - - Nấm thuộc chi Cantharellus

  x

   

  x

   

   

  841.

  0709.54.00

  - - Nấm hương (Lentinus edodes)

  x

   

  x

   

   

  842.

  0709.55.00

  - - Nấm Tùng Nhung (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum)

  x

   

  x

   

   

  843.

  0709.56.00

  - - Nấm cục (Tuber spp.)

  x

   

  x

   

   

   

  0709.59

  - - Loại khác:

   

   

   

   

   

  844.

  0709.59.20

  - - - Nấm cục trừ loại Tuber spp.

  x

   

  x

   

   

   

   

  - Nấm, mộc nhĩ (Auricularia spp.), nấm tuyết (Tremella spp.) và nấm cục (truffles):

   

   

   

     

   

  Theo tìm hiểu của TVPL thì nấm mỡ có tên khoa học là Agaricus bisporus là một loại nấm thuộc chi Agaricus.

  Căn cứ theo quy định trên, có thể thấy nếu hàng hóa của bạn là nấm mỡ tươi thuộc chi Agaricus thì sẽ thuộc diện hàng hóa phải kiểm tra chuyên ngành trước khi nhập khẩu vào Việt Nam.

  Theo đó, pháp luật không cấm việc nhập khẩu nấm mỡ tươi vào Việt Nam. Tuy nhiên, khi nhập khẩu nấm mỡ (Nấm thuộc chi Agaricus) thì phải đáp ứng các điều kiện:

  + Thực hiện kiểm tra chuyên ngành kiểm dịch để nhập khẩu vào Việt Nam

  + Thực hiện kiểm tra an toàn thực phẩm để nhập khẩu vào Việt Nam

  Doanh nghiệp FDI cần thực hiện lấy mẫu hàng hóa để kiểm tra chuyên ngành và cung cấp đầy đủ thông tin đã kiểm tra chuyên ngành hàng hóa cho cơ quan hải quan. Khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí kiểm tra chuyên ngành hàng hóa và được sự chấp thuận của cơ quan hải quan thì hàng hóa là nấm mỡ tươi của doanh nghiệp sẽ được nhập khẩu vào Việt Nam.

   
   
  109 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận