Có được giành lại quyền nuôi con khi vợ tái hôn không?

Chủ đề   RSS   
 • #557471 08/09/2020

  Special29
  Top 200
  Female
  Lớp 1

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:27/12/2019
  Tổng số bài viết (425)
  Số điểm: 2995
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 63 lần


  Có được giành lại quyền nuôi con khi vợ tái hôn không?

  Theo Khoản 2 Điều 84 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014 quy định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

  Có sự thỏa thuận vợ chồng về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con. Nếu vợ chồng có thể thỏa thuận được với nhau đi tới quyết định cuối cùng thì có thể yêu cầu Tòa án thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con. Việc thỏa thuận thay đổi người trực tiếp nuôi con của vợ chồng phải xuất phát từ sự tự nguyện của hai bên, xuất phải từ lợi ích của con và được thể hiện bằng văn bản.

  Người trực tiếp nuôi con không còn khả năng, không có đủ điều kiện trực tiếp nuôi con. Trong trường hợp vợ chồng không thể thỏa thuận được với nhau về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con, người có yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con phải chứng minh được người đang trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con cái làm ảnh hưởng tới quyền và lợi ích của con.

        Ngoài ra, trong trường hợp con từ đủ 07 tuổi trở lên, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét tới nguyện vọng của con.

  Như vậy, để giành được quyền nuôi con người chồng phải tìm ra các căn cứ chứng minh rằng khi người vợ tái hôn bước vào cuộc sống hôn nhân sẽ không còn đủ điều kiện để nuôi dưỡng, chăm sóc con và việc vợ tái hôn có thể làm ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích của con. Đồng thời, khi đưa ra các căn cứ trên người chồng cần chứng minh được điều kiện hiện tại của mình về thu nhập, điều kiện sống, môi trường xung quanh,... đảm bảo được tương lai tốt nhất cho con thì chồng mới có thể giành lại quyền nuôi con khi vợ tái hôn.

   

   
  861 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #582523   31/03/2022

  Cảm ơn thông tin bài viết bạn đã cung cấp rất hữu ích. Khi quan hệ hôn nhân chấm dứt, mối quan hệ giữa cha với con và mẹ với con vẫn tồn tại vì vậy, các quyền của người trực tiếp nuôi con hoặc người không trực tiếp nuôi con vẫn được đảm bảo. Tuy nhiên, khi phát sinh việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn thì việc thực hiện các quyền của cha mẹ đối với con có sự thay đổi. Vì vậy, khi thực hiện việc thay đổi này cần xem xét mong muốn, nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

   
  Báo quản trị |