Có đóng thuế môn bài nhưng quên nộp tờ khai có bị phạt không?

Chủ đề   RSS   
 • #611898 24/05/2024

  Có đóng thuế môn bài nhưng quên nộp tờ khai có bị phạt không?

  Trường hợp năm 2018 công ty có thành lập 1 chi nhánh, kế toán vẫn nộp thuế môn bài cho chi nhánh từ lúc thành lập đến nay nhưng chưa nộp tờ khai môn bài cho chi nhánh. Vậy hành vi đó bị phạt như thế nào và áp dụng mức phạt theo nghị định nào?

  Về văn bản áp dụng

  Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 05 tháng 12 năm 2020.

  Căn cứ Điều 45 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định điều khoản chuyển tiếp như sau:

  - Áp dụng quy định tại Chương XV Luật số 38/2019/QH14 ngày 13 tháng 6 năm 2019; Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế; Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn và Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP đối với hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn xảy ra từ ngày 01 tháng 7 năm 2020 đến trước ngày Nghị định này có hiệu lực.

  Trường hợp hành vi vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn thực hiện trước ngày Nghị định này có hiệu lực nhưng hành vi vi phạm đó kết thúc kể từ khi Nghị định này có hiệu lực thì áp dụng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn có hiệu lực tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm đó.

  Theo đó, hành vi vi pham từ trước khi Nghị định 125/2020/NĐ-CP có hiệu lực đến nay sẽ áp dụng theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

  Về vấn đề mức xử phạt

  Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế như sau:

  - Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

  Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

  ...

  Theo đó, kế toán vẫn nộp thuế môn bài cho chi nhánh từ lúc thành lập đến nay nhưng giờ mới phát hiện là kế toán chưa nộp tờ khai môn bài cho chi nhánh thuộc trường hợp nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế. Vì vậy sẽ đóng phạt theo quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

   
  118 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận