Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp giảm còn 25 đơn vị

Chủ đề   RSS   
 • #594810 30/11/2022

  xuanuyenle
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam
  Tham gia:02/08/2022
  Tổng số bài viết (2193)
  Số điểm: 76373
  Cảm ơn: 68
  Được cảm ơn 1619 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp giảm còn 25 đơn vị

  Ngày 29/11/2022,  Chính phủ ban hành Nghị định 98/2022/NĐ-CP Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp.

  Theo đó, tại Nghị định 98/2022/NĐ-CP thay đổi cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp từ 27 đơn vị giảm còn 25 đơn vị.

  Cụ thể, theo Điều 3 quy định về cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp như sau:

  1. Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật.

  2. Vụ Pháp luật hình sự - hành chính.

  3. Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

  4. Vụ Pháp luật quốc tế.

  5. Vụ Tổ chức cán bộ.

  6. Vụ Hợp tác quốc tế.

  7. Vụ Con nuôi.

  8. Thanh tra Bộ.

  9. Văn phòng Bộ.

  10. Tổng cục Thi hành án dân sự.

  11. Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật.

  12. Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật.

  13. Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật.

  14. Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực.

  15. Cục Trợ giúp pháp lý.

  16. Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

  17. Cục Bồi thường nhà nước.

  18. Cục Bổ trợ tư pháp.

  19. Cục Kế hoạch - Tài chính.

  20. Cục Công nghệ thông tin.

  21. Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia.

  22. Viện Chiến lược và Khoa học pháp lý.

  23. Học viện Tư pháp.

  24. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

  25. Báo Pháp luật Việt Nam.

  Theo đó, so với quy định cũ tại Nghị định 96/2017/NĐ-CP cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp bao gồm 27 đơn vị. Theo quy định mới tại Nghị định 98/2022/NĐ-CP đã giảm còn 25 đơn vị, không còn Vụ Thi đua - Khen thưởng và Cục Công tác phía Nam.

  Trong đó các tổ chức quy định từ khoản 1 đến khoản 20 Điều 3 là các tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước; các tổ chức quy định từ khoản 21 đến khoản 25 Điều 3 là các đơn vị sự nghiệp công lập phục vụ quản lý nhà nước thuộc bộ. 

  Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật có 4 phòng, Vụ Pháp luật hình sự - hành chính có 3 phòng, Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế có 4 phòng, Vụ Pháp luật quốc tế có 4 phòng, Vụ Tổ chức cán bộ có 5 phòng, Vụ Hợp tác quốc tế có 3 phòng. 

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thi hành án dân sự và ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp công lập khác thuộc bộ. 

  Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ, trừ các đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

  Nghị định 98/2022/NĐ-CP thay thế Nghị định 96/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/01/2023.

   
  141 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn xuanuyenle vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (30/11/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận