Có bị xóa đăng ký tạm trú không khi đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú?

Chủ đề   RSS   
 • #595002 30/11/2022

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Có bị xóa đăng ký tạm trú không khi đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú?

  Nhiều trường hợp đăng ký tạm trú tại nhà họ hàng một thời gian dài, sau đó họ nhập khẩu vào nhà họ hàng nơi họ đăng ký tạm trú đó. Vậy khi nhập khẩu (đăng ký thường trú) như vậy thì đăng ký tạm trú có bị xóa không?

  Tại Điều 29 Luật cư trú 2020 quy định xóa đăng ký tạm trú như sau:

  1. Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị xóa đăng ký tạm trú:

  a) Chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

  b) Đã có quyết định hủy bỏ đăng ký tạm trú quy định tại Điều 35 của Luật này;

  c) Vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 06 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

  d) Đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

  đ) Đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú;

  e) Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác;

  g) Người đã đăng ký tạm trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý cho tiếp tục sinh sống tại chỗ ở đó;

  h) Người đăng ký tạm trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

  2. Cơ quan đã đăng ký tạm trú có thẩm quyền xóa đăng ký tạm trú và phải ghi rõ lý do, thời điểm xóa đăng ký tạm trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

  3. Chính phủ quy định chi tiết hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

  Theo quy định trên, công dân đã được đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú thì cơ quan có thẩm quyền sẽ xóa đăng ký tạm trú theo quy định.

   
  263 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn minhcong99 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (01/12/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #595411   11/12/2022

  nguyenhuuvi98
  nguyenhuuvi98
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (240)
  Số điểm: 2725
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 47 lần


  Có bị xóa đăng ký tạm trú không khi đăng ký thường trú tại chính nơi tạm trú?

  Mình xin bổ sung thêm quy định của pháp luật về vi phạm xóa đăng ký tạm trú như sau:

  Tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định về vi phạm quy định về đăng ký và quản lý cư trú như sau:

  1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

  a) Không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, xóa đăng ký thường trú, xóa đăng ký tạm trú, tách hộ hoặc điều chỉnh thông tin về cư trú trong Cơ sở dữ liệu về cư trú;

  b) Không thực hiện đúng quy định về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

  c) Không xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, xác nhận thông tin về cư trú, giấy tờ khác liên quan đến cư trú theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

  Bên cạnh đó, tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định như sau:

  2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II Nghị định này là mức phạt được áp dụng đối với hành vi vi phạm hành chính của cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.

  Theo đó, trường hợp không xóa đăng ký tạm trú khi đã đăng đăng ký thường trú tại nơi tạm trú thì có thể bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với cá nhân, hoặc có thể bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với tổ chức có hành vi vi phạm.

   
  Báo quản trị |