Có bắt buộc đóng quỹ chăm sóc người cao tuổi?

Chủ đề   RSS   
 • #553789 31/07/2020

  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1940)
  Số điểm: 13780
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 306 lần


  Có bắt buộc đóng quỹ chăm sóc người cao tuổi?

  Tại Điều 7 Luật Người cao tuổi năm 2009 quy định về Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi quy định như sau:

  "Điều 7. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi 

  1. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi là quỹ xã hội, từ thiện.

  2. Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được hình thành từ các nguồn sau đây:

  a) Đóng góp tự nguyện, tài trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài;

  b) Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước;

  c) Các khoản thu hợp pháp khác.

  3. Việc thành lập, hoạt động và quản lý Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được thực hiện theo quy định của pháp luật."


  Và cũng tại Điều 3 Quyết định 47/2006/QĐ-BTC ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài chính quỹ chăm sóc người cao tuổi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định Nguồn thu của Quỹ bao gồm:

  "Điều 3: Nguồn thu của Quỹ bao gồm:

  "Đóng góp tự nguyện của xã hội, trong đó có người cao tuổi.

  Tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài phù hợp với các quy định của pháp luật.

  Tiền và tài sản của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước uỷ quyền cho Quỹ tài trợ có mục đích theo địa chỉ cụ thể, phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

  Thu lãi từ tài khoản tiền gửi.

  Các khoản thu hợp pháp khác (nếu có)."


  Như vậy, theo quy định trên thì Quỹ này được hình thành ngoài sự hỗ trợ của ngân sách thì là khoản đóng góp tự nguyện, tài trợ của cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước. Không có quy định bắt buộc phải nộp quỹ này tại địa phương. Việc yêu cầu đóng bắt buộc là không đúng theo quy định của pháp luật. Do đó, có thể quyền từ chối không nộp quỹ trên.

   

   
  2624 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận