Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất

Chủ đề   RSS   
 • #609025 04/03/2024

  Chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất

  Mình có một câu hỏi nhờ luật sư hỗ trợ tư vấn giúp:
  Về việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất rừng sản xuất ( của hộ gia đình cá nhân) trong nhóm đất nông nghiệp. Cụ thể:
  - Nguồn gốc đất: Đất đã được cấp GCNQSDĐ, là đất rừng phòng hộ (có nguồn gốc là rừng trồng);
  - Theo QHSDĐ thời kỳ 2021-2030 cấp huyện: Khu đất được quy hoạch là đất rừng sản xuất;
  - Kế hoạch sử dụng đất: Đang được UBND huyện trình bổ sung vào KHSDĐ 2024 cấp huyện.
   
  Vậy, trong trường hợp trên:
  (1) Sau khi được bổ sung KHSDĐ cấp huyện thì khu đất đã đảm bảo điều kiện chuyển mục đích chưa;
  (2) Việc chuyển mục đích SDĐ hộ gia đình cá nhân nêu trên có bị phụ phụ thuộc vào quy hoạch xây dựng và các quy hoạch chuyên ngành khác hay không?
   
  Kính nhờ LS hỗ trợ giải đáp giúp. Trân trọng!
   
  90 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: