Chức danh tư pháp mới: "Cán bộ điều tra"

Chủ đề   RSS   
 • #433048 09/08/2016

  eyestorm
  Top 500
  Male
  Lớp 2

  Tây Ninh, Việt Nam
  Tham gia:10/07/2013
  Tổng số bài viết (215)
  Số điểm: 3127
  Cảm ơn: 8
  Được cảm ơn 120 lần


  Chức danh tư pháp mới: "Cán bộ điều tra"

  Xuất phát từ những yêu cầu thực tiễn thì Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 đã có nhiều sửa đổi, bổ sung quan trọng, đặc biệt đã bổ sung thêm 01 chức danh tư pháp về Cán bộ điều tra. Đây là quy định hoàn toàn mới mà Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 chưa có quy định. 

  Những sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng trong BLTTHS năm 2015 được quy định từ Điều 36 đến Điều 38 và Điều 41 đến Điều 48, trong đó, Điều 38 quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của "Cán bộ điều tra" của Cơ quan điều tra như sau: Cán bộ điều tra thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn sau đây theo sự phân công của Điều tra viên:

  -  Ghi biên bản lấy lời khai, ghi biên bản hỏi cung và ghi các biên bản khác khi Điều tra viên tiến hành kiểm tra, xác minh nguồn tin về tội phạm và điều tra vụ án hình sự;

  -  Giao, chuyển, gửi các lệnh, quyết định và các văn bản tố tụng khác theo quy định của Bộ luật này;

  -  Giúp Điều tra viên trong việc lập hồ sơ giải quyết nguồn tin về tội phạm, hồ sơ vụ án và thực hiện hoạt động tố tụng khác.

  Cán bộ điều tra phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên về hành vi của mình.

  Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, phù hợp với quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 Cán bộ điều tra là người tiến hành tố tụng, Luật tổ chức Cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đã bổ sung quy định cụ thể tại Điều 59 về tiêu chuẩn bổ nhiệm, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cán bộ điều tra, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Cán bộ điều tra.

  Hãy theo đuổi sự ưu tứu, thành công sẽ theo đuổi bạn !

   
  5292 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận