Chuẩn bị phạm tội có chịu trách nhiệm hình sự hay không?

Chủ đề   RSS   
 • #600309 20/03/2023

  concobebee
  Top 500
  Mầm

  Vietnam
  Tham gia:26/09/2022
  Tổng số bài viết (173)
  Số điểm: 980
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 28 lần


  Chuẩn bị phạm tội có chịu trách nhiệm hình sự hay không?

  Căn cứ Điều 14 Bộ luật Hình sự 2015, được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về chuẩn bị phạm tội như sau;
  "Điều 14. Chuẩn bị phạm tội
  1. Chuẩn bị phạm tội là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm, trừ trường hợp thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm quy định tại Điều 109, điểm a khoản 2 Điều 113 hoặc điểm a khoản 2 Điều 299 của Bộ luật này.
  2. Người chuẩn bị phạm tội quy định tại một trong các điều 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 134, 168, 169, 207, 299, 300, 301, 302, 303 và 324 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự.
  3. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chuẩn bị phạm tội quy định tại Điều 123, Điều 168 của Bộ luật này thì phải chịu trách nhiệm hình sự."
   
  Như vậy, không phải giai đoạn chuẩn bị phạm tội của bất cứ tội phạm nào cũng phải chịu trách nhiệm hình sự mà chỉ áp dụng đối với một số tội phạm như quy định trên.
  Ví dụ Điều 108 là tội phản bội Tổ quốc, Điều 109 là tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân,...thì người chuẩn bị phạm những tội này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
   
  401 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận