Chữ ký trên chứng từ kế toán được quy định ra sao?

Chủ đề   RSS   
 • #591041 15/09/2022

  nguyenhoaibao12061999
  Top 25
  Dân Luật bậc 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:03/08/2022
  Tổng số bài viết (2261)
  Số điểm: 78451
  Cảm ơn: 100
  Được cảm ơn 2005 lần
  ContentAdministrators
  SMod

  Chữ ký trên chứng từ kế toán được quy định ra sao?

  Thực hiện chứng từ kế toán là nghiệp vụ quan trọng trong hoạt động tổng kết tài chính hoặc của tổ chức doanh nghiệp hay cơ quan nhà nước. Đặc biệt chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện.
   
  chu-ky-tren-chung-tu-ke-toan
   
  Khi thực hiện chữ ký trên chứng từ cần phải thực hiện theo đúng thủ tục quy định nếu không sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cá nhân, tổ chức thực hiện chứng từ kế toán.
   
  Chứng từ kế toán là gì?
   
  Nhờ có chứng từ kế toán, doanh nghiệp có thể rà soát, kiểm tra và quản lý tài chính của công ty thông qua các chứng từ ghi lại những hoạt động thu, chi. Theo khoản 3 Điều 3 Luật kế toán 2015 quy định thuật ngữ Chứng từ kế toán như sau:
   
  Theo đó, chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.
   
  Quy định chung về chữ ký chứng từ kế toán 
   
  Chứng từ kế toán thông thường phải được thực hiện theo các nguyên tắc tại Điều 19 Luật kế toán 2015 quy định về ký chứng từ kế toán như sau:
   
  - Chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ. 
   
  - Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. 
   
  - Không được ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn. 
   
  - Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất. Chữ ký trên chứng từ kế toán của người khiếm thị được thực hiện theo quy định của Chính phủ.
   
  - Chữ ký trên chứng từ kế toán phải do người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký. 
   
  - Nghiêm cấm ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký.
   
  Lưu ý: Chứng từ kế toán chi tiền phải do người có thẩm quyền duyệt chi và kế toán trưởng hoặc người được ủy quyền ký trước khi thực hiện. Chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.
   
  Ngoài ra, nếu doanh nghiệp sử dụng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử. Chữ ký trên chứng từ điện tử có giá trị như chữ ký trên chứng từ bằng giấy. Hiện nay, chứng từ điện tử được khuyến khích sử dụng rộng rãi thay cho chứng từ giấy nhằm dễ dàng lưu trữ, khó làm giả và có tính bảo mật cao.
   
  Ký chứng từ kế toán của doanh nghiệp
   
  Doanh nghiệp khi thực hiện nghiệp vụ lập và ký chứng từ kế toán cần thực hiện theo các nguyên tắc được quy định tại khoản 3 Điều 118 Thông tư 200/2014/TT-BTC như sau:
   
  Mọi chứng từ kế toán phải có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ mới có giá trị thực hiện. Riêng chứng từ điện tử phải có chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật.
   
  Tất cả các chữ ký trên chứng từ kế toán đều phải ký bằng bút bi hoặc bút mực, không được ký bằng mực đỏ, bằng bút chì, chữ ký trên chứng từ kế toán dùng để chi tiền phải ký theo từng liên.
   
  Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký theo quy định, trường hợp không đăng ký chữ ký thì chữ ký lần sau phải khớp với chữ ký các lần trước đó.
   
  Chữ ký chứng từ kế toán là quy định bắt buộc phải có trong chứng từ kế toán của doanh nghiệp. Qua đó, thể hiện được giá trị của chứng từ trong hoạt động kế toán.
   
  Như vậy, khi thực hiện hoạt động kế toán doanh nghiệp nên lưu ý các quy định về việc lập và ký trên chứng từ kế toán, đặc biệt chứng từ không được ký bằng mực đỏ và chữ ký phải có sự thống nhất. Trường hợp vi phạm doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính, đây là nguyên tắc cơ bản của doanh nghiệp.
   
  9092 | Báo quản trị |  
  2 thành viên cảm ơn nguyenhoaibao12061999 vì bài viết hữu ích
  admin (27/03/2023) ThanhLongLS (16/09/2022)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #591360   25/09/2022

  Chữ ký trên chứng từ kế toán được quy định ra sao?

  Cám ơn bài viết hữu ích của bạn! Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán. Ví dụ như bảng thanh toán tiền lương, bảng thanh toán tiền thưởng, phiếu thu - phiếu chi... Chứng từ kế toán cần đảm bảo các quy định pháp luật để đảm bảo nghiệp vụ tài chính.
   
  Ngoài ra, tại Điều 8 Nghị định 41/2018/NĐ-CP xử phạt hành vi vi phạm quy định về chứng từ kế toán như sau:
   
  1. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
   
  a) Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định;
   
  b) Tẩy xóa, sửa chữa chứng từ kế toán;
   
  c) Ký chứng từ kế toán bằng mực màu đỏ, mực phai màu;
   
  d) Ký chứng từ kế toán bằng đóng dấu chữ ký khắc sẵn;
   
  đ) Chứng từ chi tiền không ký theo từng liên.
   
  2. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
   
  a) Lập chứng từ kế toán không đủ số liên theo quy định của mỗi loại chứng từ kế toán;
   
  b) Ký chứng từ kế toán khi chưa ghi đủ nội dung chứng từ thuộc trách nhiệm của người ký;
   
  c) Ký chứng từ kế toán mà không đúng thẩm quyền;
   
  d) Chữ ký của một người không thống nhất hoặc không đúng với sổ đăng ký mẫu chữ ký;
   
  đ) Chứng từ kế toán không có đủ chữ ký theo chức danh quy định trên chứng từ;
   
  e) Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt theo quy định;
   
  g) Để hư hỏng, mất mát tài liệu, chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng.
   
  3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:
   
  a) Giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
   
  b) Thỏa thuận hoặc ép buộc người khác giả mạo, khai man chứng từ kế toán nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự;
   
  c) Lập chứng từ kế toán có nội dung các liên không giống nhau trong trường hợp phải lập chứng từ kế toán có nhiều liên cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
   
  d) Không lập chứng từ kế toán khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
   
  đ) Lập nhiều lần chứng từ kế toán cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh;
   
  e) Thực hiện chi tiền khi chứng từ chi tiền chưa có đầy đủ chữ ký của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán.
   
  4. Biện pháp khắc phục hậu quả:
   
  a) Bổ sung các yếu tố chưa đầy đủ của chứng từ đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
   
  b) Buộc hủy các chứng từ kế toán bị khai man, giả mạo đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;
   
  c) Buộc lập bổ sung chứng từ chưa được lập khi nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi quy định tại điểm d khoản 3 Điều này;
   
  d) Buộc hủy các chứng từ kế toán đã được lập nhiều lần cho một nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh đối với hành vi quy định tại điểm đ khoản 3 Điều này.
   
  Theo Khoản 2 Điều 5 Nghị định 102/2021/NĐ-CP quy định mức phạt tiền với hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập như sau:
   
  2. Mức phạt tiền quy định tại Chương II, Chương III Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 7; Điều 8; Điều 9; Điều 10; Điều 11; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 19; khoản 1, khoản 3 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 26; Điều 33; Điều 34; khoản 1, khoản 3 Điều 36; khoản 1 Điều 38; khoản 2, khoản 3 Điều 39; khoản 1, khoản 2 Điều 48; khoản 1 Điều 57; khoản 1, khoản 2 Điều 61; Điều 67 là mức phạt tiền đối với cá nhân. Đối với tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 02 lần mức phạt tiền đối với cá nhân.
   
  Như vậy, mức vi phạm về chữ ký chứng từ kế toàn sẽ phụ thuộc vào hình vi đó là gì và sẽ bị xử phạt đối với cá nhân theo quy định trên và gấp hai lần đối với tổ chức.
   
  Báo quản trị |  
 • #591366   25/09/2022

  jellannm
  jellannm
  Top 50
  Female
  Lớp 8

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/03/2019
  Tổng số bài viết (1320)
  Số điểm: 10361
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 193 lần


  Chữ ký trên chứng từ kế toán được quy định ra sao?

  Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Đây là nội dung quan trọng mà bất cứ doanh nghiệp, người làm kế toán hoặc có có liên quan đến các vấn đề này cần lưu ý. Đừng để vi phạm vì vi phạm trong chữ ký chứng từ, sổ sách kế toán còn bị xử phạt hành chính theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập

   

   
  Báo quản trị |  
 • #591598   27/09/2022

  nguyenthikimdung2000
  nguyenthikimdung2000
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/08/2022
  Tổng số bài viết (241)
  Số điểm: 2480
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 67 lần


  Chữ ký trên chứng từ kế toán được quy định ra sao?

  Cảm ơn những thông tin bạn đã chia sẻ, mình xin chia sẻ như sau: Trong hoạt động kế toán của doanh nghiệp, chứng từ kế toán đóng vai trò là căn cứ ghi chép để hạch toán kế toán, kê khai và phản ánh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh. Chứng từ kế toán được chia thành nhiều loại khác nhau. Khi hợp các chứng từ này lại sẽ tạo ra hệ thống chứng từ.

   
  Báo quản trị |  
 • #591944   29/09/2022

  anhhong58
  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (497)
  Số điểm: 5101
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 51 lần


  Chữ ký trên chứng từ kế toán được quy định ra sao?

  Cảm ơn bạn vì đã chia sẻ thông tin hữu ích và vô cùng thiết thực này.

  Như vậy, có thể thấy, vì chứng từ kế toán là loại giấy tờ rất quan trọng đối với doanh nghiệp. Do đó, Chữ ký trên chứng từ kế toán được quy định rất nghiêm ngặt nhằm đảm bảo tính xác thực cho chứng từ kế toán.

   
  Báo quản trị |  
 • #592035   30/09/2022

  ngoclua1001
  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Chữ ký trên chứng từ kế toán được quy định ra sao?

  Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Chữ ký được xem là căn cứ quan trọng để xác định chủ thể và hiệu lực đối với chứng từ kế toán. Vì vậy, việc lập và ký trên chứng từ kế toán phải tuân theo nguyên tắc về chữ ký đối với chứng từ kế toán đồng thời phải có sự thống nhất giữa các chữ ký. Nếu có hành vi vi phạm doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính.

   
  Báo quản trị |  
 • #592782   26/10/2022

  Chữ ký trên chứng từ kế toán được quy định ra sao?

  Cảm ơn chia sẻ của tác giả, theo mình thì chữ ký điện tử nói chung hay chữ ký điện tử trên chứng từ kế toán nói riêng cần phải được bảo đảm an toàn để tránh trường hợp giả mạo. 

  Quan điểm của mình thì chữ ký được xem là bảo đảm an toàn nếu được kiểm chứng bằng một quy trình kiểm tra an toàn do các bên giao dịch thỏa thuận và đáp ứng được các điều kiện dưới đây:

  (1) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ gắn duy nhất với người ký trong bối cảnh dữ liệu đó được sử dụng; 

  (2) Dữ liệu tạo chữ ký điện tử chỉ thuộc sự kiểm soát của người ký tại thời điểm ký;

  (3) Mọi thay đổi đối với chữ ký điện tử sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện;

  (4) Mọi thay đổi đối với nội dung của thông điệp dữ liệu sau thời điểm ký đều có thể bị phát hiện.

   
  Báo quản trị |