Chủ Doanh nghiệp tư nhân bị bắt thì doanh nghiệp có được hoạt động bình thường không?

Chủ đề   RSS   
 • #598140 31/01/2023

  minhcong99
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (438)
  Số điểm: 3985
  Cảm ơn: 7
  Được cảm ơn 36 lần


  Chủ Doanh nghiệp tư nhân bị bắt thì doanh nghiệp có được hoạt động bình thường không?

  Doanh nghiệp tư nhân được biết đến là một loại hình doanh nghiệp gắn liền với chủ sở hữu, vậy trong trường hợp chủ doanh nghiệp bị bắt, đi tù, tạm giam thì doanh nghiệp có hoạt động bình thường không?

  Căn cứ Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định thực hiện quyền của chủ doanh nghiệp tư nhân trong một số trường hợp đặc biệt như sau:

  1. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc thì ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

  2. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết thì người thừa kế hoặc một trong những người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ doanh nghiệp tư nhân theo thỏa thuận giữa những người thừa kế. Trường hợp những người thừa kế không thỏa thuận được thì đăng ký chuyển đổi thành công ty hoặc giải thể doanh nghiệp tư nhân đó.

  3. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì tài sản của chủ doanh nghiệp tư nhân được xử lý theo quy định của pháp luật về dân sự.

  4. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì quyền và nghĩa vụ của chủ doanh nghiệp tư nhân được thực hiện thông qua người đại diện.

  5. Trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân bị Tòa án cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thuộc phạm vi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp thì chủ doanh nghiệp tư nhân tạm ngừng, chấm dứt kinh doanh ngành, nghề có liên quan theo quyết định của Tòa án hoặc chuyển nhượng doanh nghiệp tư nhân cho cá nhân, tổ chức khác.

  Theo đó, khi chủ doanh nghiệp tư nhận bị bắt, đi tù thì doanh nghiệp vẫn có thể hoạt động kinh doanh bình thường nếu chủ doanh nghiệp ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình. Việc ủy quyền cần phải lập thành văn bản theo quy định pháp luật.

   
  207 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #599170   26/02/2023

  anuyan0862
  anuyan0862
  Top 500
  Lớp 1

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:05/12/2022
  Tổng số bài viết (165)
  Số điểm: 2760
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 25 lần


  Chủ Doanh nghiệp tư nhân bị bắt thì doanh nghiệp có được hoạt động bình thường không?

  Cản ơn các chia sẻ của tác giả, việc quy định trường hợp doanh nghiệp tư nhân được hoạt động bình thường khi chủ doanh nghiệp bị bắt giam không chỉ giúp doanh nghiệp có cơ hội tiếp tục hoạt động mà còn giúp giữ lại công việc cho người lao động trong doanh nghiệp có chủ bị bắt giam.

   
  Báo quản trị |