Chốt hạn công khai danh sách ứng cử và kết quả bầu cử Đại biểu QH khóa XV

Chủ đề   RSS   
 • #566958 27/01/2021

  hiesutran159
  Top 100
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:12/10/2020
  Tổng số bài viết (692)
  Số điểm: 11623
  Cảm ơn: 29
  Được cảm ơn 756 lần


  Chốt hạn công khai danh sách ứng cử và kết quả bầu cử Đại biểu QH khóa XV

  Bầu cử

  Danh sách ứng cử và kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội - Minh họa

  Ngày 19/1/2021, Hội đồng Bầu cử Quốc gia ban hành Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo Kế hoạch, kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội sẽ được công bố chậm nhất 20 ngày sau ngày bầu cử.

  Cụ thể, 13 nội dung công việc trong công tác bầu cử bao gồm:

  1. Tổ chức các Hội nghị triển khai công tác bầu cử

  2. Thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử

  3. Về số lượng đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và việc phân bổ đại biểu Quốc hội theo đơn vị tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

  4. Về ứng cử, hiệp thương, lựa chọn giới thiệu người ra ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân

  5. Tiếp nhận, xem xét hồ sơ người ứng cử

  6. Về việc lập và công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội:

  Hội đồng bầu cử quốc gia lập và công bố danh sách chính thưc những ngươi ứng cử đại biểu Quốc hội theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước theo danh sach do Ban thường trực Ủy ban Trung ướng Mặt trậnn Tổ quốc Việt Nam và Ủy ban bầu cử ở tỉnh gửi đến chậm nhất là ngày 28/4/2021 (25 ngày trước ngày bầu cử)

  7. Việc lập và niêm yếu danh sách cử tri

  Thực hiện theo quy định tại các Điề 31 và 32 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

  8.Về vận động bầu cử

  Thực hiện theo quy định tại Đièu 65 Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

  9.Về việc giả quyết khiếu nại, tố cáo về bầu cử

  Thực hiện theo Hướng dẫn 13-HD/UBKTTW ngày 02/12/2020 của Ủy ban kiểm tra trung ương về thực hiện việc giải quyết tố cáo, khiếu nại về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.ư

  10. Về tổ chức bầu cử

  11. Về công bố kết quả bầu cử

  - Hội đồng bầu cử quốc gia căn cứ vào Biên bản tổng kết cuộc bầu cử trong cả nước công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội chậm nhất ngày 12/2/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử).

  - Ủy ban bầu cử ở tỉnh công bó kế quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban bầu cử ở huyện công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện; Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử địa biểu Hội đồng nhân dân cấp xã chậm nhất ngày 2/6/2021 (10 ngày sau ngày bầu cử).

  12. Xác nhận tư cách người trúng cử

  13. Tổng kết cuộc bầu cử

  Xem chi tiết Kế hoạch 42/KH-HĐBCQG tại file đính kèm.

   
  1014 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn hiesutran159 vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (27/01/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận