Chờ nghỉ hưu có cần đóng tiếp BHXH?

Chủ đề   RSS   
 • #547034 26/05/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Chờ nghỉ hưu có cần đóng tiếp BHXH?

   

  (Chinhphu.vn) -  Trong thời gian chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hàng tháng mà người lao động tiếp tục tham gia BHXH thì được tính cộng nối thời gian công tác đã được ghi nhận trong quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hàng tháng với thời gian đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH theo quy định.

  Những vấn đề người nghỉ hưu đi làm cần biết

  Theo phản ánh của ông Nguyễn Văn Long (tỉnh Quảng Trị),  công ty ông có trường hợp lao động nam năm nay 53 tuổi, đóng BHXH được 25 năm, đã chốt sổ BHXH chờ nghỉ hưu. Sau đó, công ty ký hợp đồng để lao động nam làm bảo vệ nhưng lao động nam không muốn tiếp tục đóng BHXH. Vì vậy trong hợp đồng phần tiền lương, tiền công trả cho người lao động gồm tiền lương và các khoản đóng BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.

  Ông Long hỏi, công ty ông thực hiện có đúng không? Lao động nam có thuộc đối tượng bắt buộc đóng BHXH không?

  Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời như sau:

  Căn cứ quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, khoản 3 Điều 2, khoản 5 Điều 3 Luật BHXH năm 2014, khoản 2 Điều 38 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn và hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, thời gian đóng BHXH là thời gian được tính từ khi người lao động bắt đầu đóng BHXH cho đến khi dừng đóng.

  Trường hợp người lao động đóng BHXH không liên tục thì thời gian đóng BHXH là tổng thời gian đã đóng BHXH, trong thời gian chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hàng tháng mà người lao động tiếp tục tham gia BHXH thì được tính cộng nối thời gian công tác đã được ghi nhận trong quyết định hoặc giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc trợ cấp hàng tháng với thời gian đóng BHXH sau này để tính hưởng BHXH theo quy định.

  Đối chiếu các quy định nêu trên, trường hợp công ty nơi ông Nguyễn Văn Long làm việc có một lao động nam năm nay 53 tuổi, có 25 năm đóng BHXH, đã xác nhận sổ BHXH chờ nghỉ hưu, nhưng sau đó lại tiếp tục giao kết hợp đồng lao động mà thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì công ty nơi ông Long làm việc phối hợp với người lao động để lập hồ sơ đăng ký tham gia và đóng BHXH bắt buộc cho người lao động để cộng nối với thời gian đã đóng BHXH trước đây làm căn cứ tính hưởng BHXH sau này theo quy định.

  Theo Chinhphu.vn

   
  1426 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận