Chịu phạt khi thanh lý hợp đồng tín dụng trước hạn?

Chủ đề   RSS   
 • #550762 30/06/2020

  hoangleminh111
  Top 500
  Lớp 2

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:29/01/2019
  Tổng số bài viết (146)
  Số điểm: 3673
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 42 lần


  Chịu phạt khi thanh lý hợp đồng tín dụng trước hạn?

  Bên mình có ký HĐ tín dụng vay vốn đầu tư xây dựng. Bên mình muốn thanh lý HĐ trước hạn (theo HĐ là tới 25/12/2027 sau khi trả đủ cả gốc lẫn lãi của khoản vay thì mới thanh lý được). Do vậy bên mình sẽ chịu khoản phạt hợp đồng trả nợ trước hạn theo quy định tại Hợp đồng.Vậy ngoài khoản phạt đó ra bên chị còn phải chịu khoản nào nữa không?
   
  4930 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #550777   30/06/2020

  linhtrang123456
  linhtrang123456
  Top 50
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:02/12/2017
  Tổng số bài viết (1986)
  Số điểm: 14259
  Cảm ơn: 11
  Được cảm ơn 316 lần


  Liên quan đến nội dung này tại Điều 470 Bộ luật Dân sự 2015:

  "Điều 470. Thực hiện hợp đồng vay có kỳ hạn

  1. Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và không có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản bất cứ lúc nào, nhưng phải báo trước cho bên cho vay một thời gian hợp lý, còn bên cho vay chỉ được đòi lại tài sản trước kỳ hạn, nếu được bên vay đồng ý.

  2. Đối với hợp đồng vay có kỳ hạn và có lãi thì bên vay có quyền trả lại tài sản trước kỳ hạn, nhưng phải trả toàn bộ lãi theo kỳ hạn, trừ trường hợp có thỏa thuận khác hoặc luật có quy định khác."

  Tại Điều 23, Điều 25 Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành:

  "Điều 23. Thỏa thuận cho vay

  1. Thỏa thuận cho vay phải được lập thành văn bản, trong đó tối thiểu có các nội dung sau:

  ...

  i) Việc trả nợ gốc, lãi tiền vay và thứ tự thu hồi nợ gốc, lãi tiền vay; trả nợ trước hạn;

  ...

  n) Xử lý nợ vay; phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại; quyền và trách nhiệm của các bên;

  ...

  Điều 25. Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại

  1. Tổ chức tín dụng và khách hàng được thỏa thuận về việc phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật đối với trường hợp tổ chức tín dụng hoặc khách hàng không thực hiện đúng nội dung trong thỏa thuận cho vay, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 13 Thông tư này.

  2. Tổ chức tín dụng và khách hàng có thể thỏa thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại. Trường hợp tổ chức tín dụng và khách hàng có thỏa thuận về phạt vi phạm nhưng không thỏa thuận về việc vừa phải chịu phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải chịu phạt vi phạm."

  Theo quy định nêu trên thì trong hợp đồng vay sẽ thỏa thuận vấn đề liên quan đến trả trước hạn như khoản phí phải trả trước hạn. Nếu thực hiện trả trước hạn thì phải thực hiện theo thỏa thuận.

  Ngoài ra, trong trường hợp có các vi phạm khác khi không thực hiện đúng nội dung theo thỏa thuận cho vay thì có thể bị phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại theo Điều 25. Nội dung này xem thêm trong hợp đồng vay quy định thế nào về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại anh nhé.

  Hiện chỉ có quy định liên quan nêu trên, nếu vi phạm thì thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng vay thôi anh nhé.

   
  Báo quản trị |