Chính sách tinh giản biên chế đối với trường hợp thôi việc

Chủ đề   RSS   
 • #605279 08/09/2023

  haohao2912
  Top 500
  Female
  Lớp 1

  Khánh Hoà, Việt Nam
  Tham gia:11/07/2018
  Tổng số bài viết (280)
  Số điểm: 2558
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 33 lần


  Chính sách tinh giản biên chế đối với trường hợp thôi việc

  Trường hợp đối tượng tinh giản biên chế không đủ điều kiện hưởng chính sách nghỉ hưu trước tuổi phải thôi việc thì được hưởng những quyền lợi gì?

  1. Chính sách thôi việc

  Căn cứ tại Điều 7 Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về chính sách thôi việc như sau:

  - Chính sách thôi việc ngay

  Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định 135/2020/NĐ-CP và không đủ điều kiện để hưởng chính sách về hưu trước tuổi quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 5 Nghị định 29/2023/NĐ-CP nếu thôi việc ngay thì được hưởng các khoản trợ cấp sau:

  + Được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng để tìm việc làm;

  + Được trợ cấp 1,5 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

  - Chính sách thôi việc sau khi đi học nghề

  Đối tượng tinh giản biên chế có tuổi đời dưới 45 tuổi, có sức khỏe, tinh thần trách nhiệm và ý thức tổ chức kỷ luật nhưng đang đảm nhận các công việc không phù hợp về trình độ đào tạo, chuyên ngành đào tạo, có nguyện vọng thôi việc thì được cơ quan, tổ chức, đơn vị tạo điều kiện cho đi học nghề trước khi giải quyết thôi việc, tự tìm việc làm mới, được hưởng các chế độ sau:

  + Được hưởng nguyên tiền lương hiện hưởng và được cơ quan, đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (nếu thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp) trong thời gian đi học nghề, nhưng thời gian hưởng tối đa là 06 tháng;

  + Được trợ cấp một khoản kinh phí học nghề bằng chi phí cho khóa học nghề tối đa là 06 tháng mức lương hiện hưởng để đóng cho cơ sở dạy nghề;

  + Sau khi kết thúc học nghề được trợ cấp 03 tháng tiền lương hiện hưởng tại thời điểm đi học để tìm việc làm;

  + Được trợ cấp 1/2 tháng tiền lương bình quân cho mỗi năm công tác có đóng bảo hiểm xã hội;

  + Trong thời gian đi học nghề được tính thời gian công tác liên tục nhưng không được tính thâm niên công tác để nâng bậc lương thường xuyên hàng năm.

  - Các đối tượng thôi việc quy định tại khoản 1, 2 Điều này được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội và cấp số bảo hiểm xã hội hoặc nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014; không được hưởng chính sách thôi việc đối với công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

  2. Cách xác định tiền lương để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế

  Căn cứ tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về xác định tiền lương để tính hưởng trợ cấp tinh giản biên chế như sau:

  - Tiền lương hiện hưởng là tiền lương tháng liền kề trước khi tinh giản biên chế. Tiền lương tháng được tính bao gồm: mức lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh, chức danh nghề nghiệp hoặc mức lương theo thỏa thuận của hợp đồng lao động hoặc mức lương của người quản lý công ty; các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề, tiền lương và mức chênh lệch bảo lưu (nếu có) theo quy định của pháp luật về tiền lương.

  - Tiền lương bình quân là tiền lương tháng bình quân của 05 năm cuối (60 tháng) trước khi tinh giản biên chế. Riêng đối với những trường hợp chưa đủ 05 năm (chưa đủ 60 tháng) công tác có đóng bảo hiểm xã hội, thì tiền lương tháng bình quân của toàn bộ thời gian công tác.

  Theo đó, các đối tượng tại mục 1 được hưởng các quyền lợi và trợ cấp theo quy định trên. Tiền lương để tính trợ cấp được tính theo hướng dẫn tại mục 2.

   
  300 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #606250   19/10/2023

  Chính sách tinh giản biên chế đối với trường hợp thôi việc

  Tôi tên Khổng Hữu Hạnh. ngày tháng năm sịnh: 06/07/1968. Giáo viên tiểu học Trỉnh độ trung cấp. Ngày đi dạy: 01/09/1986. Nay trên 37 năm. Nay muốn nhờ luật sư tư vấn và hướng dẩn viết đơn xin tự nguyện tinh giản biên chế do tuổi thật 61 tuồi SN 1963 vì lúc giải phóng 30/4/1976 viết hộ khẩu sai 1963 thành SN1968.Làm sao liên hệ được Luật sư hướng dẫn. Địa chỉ Hữu Hạnh ĐTzalo  0987042928. Email: khonghuuhanh@gmail.com    Xin cảm ơn

   
  Báo quản trị |