Chính sách thuế khi chia tách doanh nghiệp?

Chủ đề   RSS   
 • #550770 30/06/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1410)
  Số điểm: 11812
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Chính sách thuế khi chia tách doanh nghiệp?

  Về chính sách thuế khi chia tách doanh nghiệp có thể tham khảo một số công văn sau:

  Công văn 51693/CT-TTHT năm 2018 về chính sách thuế đối với hoạt động chia tách doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành

  Công văn 1063/TCT-KK năm 2018 về chính sách thuế khi thực hiện tách doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành 

  Công văn 2573/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế khi chia tách doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

  Công văn 88332/CT-TTHT năm 2019 về quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp đối với trường hợp tách doanh nghiệp do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành 

  Công văn 598/TCT-CS năm 2016 hướng dẫn chuyển lỗ khi tách doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành 

  Công văn 2580/TCT-CS năm 2018 về xuất hóa đơn khi điều chuyển tài sản để tách thành công ty mới do Tổng cục Thuế ban hành

  https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=%22t%c3%a1ch+doanh+nghi%e1%bb%87p%22&area=0&match=True&type=3&status=0&signer=0&sort=1&lan=0&scan=0&org=0&fields=6

   

   
  1155 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận