Chiết khấu bán hàng và chiết khấu thanh toán ghi hóa đơn như thế nào?

Chủ đề   RSS   
 • #3165 16/10/2008

  zenovietnam

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:04/10/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 95
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chiết khấu bán hàng và chiết khấu thanh toán ghi hóa đơn như thế nào?

  Xin luật sư tư vấn dùm công ty chúng tôi

  Công ty bán hàng, hàng tháng tính chiết khấu doanh số tháng và chiết khấu thanh tóan tiền mặt hoặc đúng hạn. Số tiền chiết khấu này sẽ cấn trừ trên những đơn hàng những lần sau. Như vậy, trên hóa đơn GTGT của những lần lấy hàng kế tiếp, công ty giàm tiền chiết khấu đó như thế nào?

  - Trừ chiết khấu xong rồi mới tính thuế GTGT của hóa đơn đó (trên doanh số đã trừ chiết khấu).
  - Trừ chiết khấu nhưng thuế GTGT vẫn tính trên doanh số chưa trừ chiết khấu.

  Như vậy, cách ghi hóa đơn nào là đúng? Có thông tư hay nghị định nào hướng dẫn vấn đề này không?

  Cảm ơn.
   
  100563 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #3166   15/10/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  về giảm giá, chiết khấu

  Chào bạn.

  Một số ý trao đổi cùng bạn như sau:

  Tại Điểm 5.5 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC (9/4/2007) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng qui định: “Hàng hóa, dịch vụ có giảm giá ghi trên hóa đơn thì trên hóa đơn phải ghi rõ: tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng (giá bán đã giảm giá), thuế giá trị gia tăng, tổng giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng.

  Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hóa, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hóa đã bán được tính điều chỉnh trên hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo. Trên hóa đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được giảm giá, đối với trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng hóa thì cơ sở kinh doanh lập phiếu chi tiền cho khách hàng theo đúng qui định”.

  Trường hợp công ty chiết khấu, giảm giá cho nhà phân phối thì thực hiện ghi hóa đơn đối với khoản chiết khấu như sau:

  - Chiết khấu thanh toán (do bên mua thanh toán tiền hàng trước thời hạn) không được ghi giảm giá trên hóa đơn bán hàng. Đây là một khoản chi phí tài chính công ty chấp nhận chi cho người mua. Người bán lập phiếu chi, người mua lập phiếu thu để trả và nhận khoản chiết khấu thanh toán. Các bên căn cứ chứng từ thu, chi tiền để hạch toán kế toán và xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định.

  - Đối với chiết khấu thương mại do nhà phân phối đạt tổng doanh số mua nhất định theo qui chế nội bộ của công ty (khoản tiền bên bán giảm cho bên mua do mua đạt doanh số nhất định theo qui chế nội bộ của bên bán) thì được ghi giảm giá trên hóa đơn bán hàng khi phát sinh khoản chiết khấu. Trường hợp giá trị hàng hóa trên hóa đơn bán hàng nhỏ hơn khoản chiết khấu thì được điều chỉnh giảm ở hóa đơn mua hàng lần tiếp sau.

  - Các trường hơp chiết khấu nhưng không thể hiện trên hóa đơn bán hàng thì không được coi là chiết khấu thương mại; các bên lập chứng từ thu chi tiền để hạch toán kế toán và xác định thuế thu nhập doanh nghiệp theo qui định.

  - Trường hợp công ty yêu cầu nhà phân phối bán lẻ đúng giá, đúng địa điểm thì áp dụng chứng từ, hóa đơn theo phương thức bán hàng qua hình thức đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng.

  Bạn có thể tham khảo Thông tư số 32/2007/TT-BTC tại địa chỉ:

  http://www.thuvienphapluat.com/Default.aspx?CT=VC&LID=46C2007

  Thân.

   
  Báo quản trị |  
 • #3179   19/11/2008

  ntttrang
  ntttrang

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:14/07/2008
  Tổng số bài viết (11)
  Số điểm: 115
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Trường hợp trên Doanh nghiệp xuất riêng khoản CKTM cho 01 số hoá đơn được không
   
  Báo quản trị |  
 • #3180   19/11/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  chiết khấu

  Chào bạn

  Tại Điểm 5.5 Mục IV Phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC (9/4/2007) của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng qui định:

  Nếu việc giảm giá áp dụng căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thực tế mua đạt mức nhất định thì số tiền giảm giá của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau. Trên hoá đơn phải ghi rõ số hóa đơn và số tiền được giảm giá.

  Đối với trường hợp khách hàng không tiếp tục mua hàng hoá thì cơ sở kinh doanh lập phiếu chi tiền cho khách hàng theo đúng quy định.

  Như vậy, nếu Doanh nghiệp đã xuất hóa đơn riêng cho Khoản chiết khấu thương mại thì trên các hóa đơn sau Doanh nghiệp phải điều chỉnh lại tỷ lệ % hoặc mức giảm giá, giá bán chưa có thuế giá trị gia tăng (giá bán đã giảm giá), thuế giá trị gia tăng, tổng giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng cho phù hợp.

  Thân.

   
  Báo quản trị |  
 • #3229   20/02/2009

  ndhoan
  ndhoan

  Male
  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:28/10/2008
  Tổng số bài viết (10)
  Số điểm: 150
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trường hợp doanh nghiệp căn cứ trên số tiền giảm giá để qui thành số lượng sản phẩm nhất định, sau đó trả cho khách hàng dưới hình thức hàng miễn phí, xuất hóa đơn không có thuế VAT thì có đúng không?.

   
  Báo quản trị |  
 • #3230   20/02/2009

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Thuế GTGT

  Chào bạn.

  Trường hợp cơ sở kinh doanh áp dụng hình thức giảm giá bán, chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (nếu có) thì giá tính thuế GTGT là giá bán đã giảm, đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng (điểm 1.1 khoản 1 mục I phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuết GTGT).

   Hàng hoá, dịch vụ có giảm giá thì trên hoá đơn ghi giá bán đã giảm, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT (điểm 2.5 khoản 2 mục IV phần B Thông tư 129/2008/TT-BTC)

  Ví dụ: Giá thực của hàng hoá là 100.000 đồng/sản phẩm; giá đã giảm của hàng hóa là 50.000 đồng/sản phẩm.

  Trên hoá đơn ghi giá bán đã giảm là 50.000 đồng/sản phẩm (giá này là giá tính thuế GTGT).

  Nếu khách hàng lấy 2 sản phẩm (quy số tiền giảm giá ra sản phẩm) thì trên hoá đơn phải ghi giá bán đã giảm của 2 sản phẩm là 100.000 đồng (giá này là giá tính thuế GTGT).

  Một số ý trao đổI cùng bạn.

  DANG THANH LIEM#3333cc;">

   
  Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn DANGTHANHLIEM vì bài viết hữu ích
  anle2075 (30/10/2014)
 • #352097   24/10/2014

  tinhtrongmua
  tinhtrongmua

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chào Luật sư

  Cty em có quy định về chiết khấu như sau:

  - Hàng tháng: khách hàng lấy đủ số tiền (ví dụ 80tr/tháng) thì thưởng là 3%. Mức này quy ra hàng rồi trả bằng hàng. (80tr  x 3%)

  -Quý nếu đạt doanh số  (ví dụ 250tr/quý) thì được thưởng 1% (250 tr  x  1%) cũng quy ra trả bằng hàng

  vậy tôi phải xuất hoá đơn như thế nào?

   

   
  Báo quản trị |  
 • #353271   30/10/2014

  tinhtrongmua
  tinhtrongmua

  Sơ sinh

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2014
  Tổng số bài viết (2)
  Số điểm: 10
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Trường hợp anh nói thì em đã biết

  Nhưng em muốn hỏi là cty em trả bằng " HÀNG HOÁ" chứ không phải là tiền. Mong anh hướng dẫn giúp em

   
  Báo quản trị |  
 • #354425   05/11/2014

  TRUTH
  TRUTH
  Top 10
  Male
  Cao Đẳng

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/05/2013
  Tổng số bài viết (4689)
  Số điểm: 34335
  Cảm ơn: 671
  Được cảm ơn 1175 lần


  Trường hợp của bạn "có thể" xem là chiết khấu thương mại, nhưng thay vì chiết khấu trực tiếp lên hóa đơn ban đầu thì bạn lại xuất sau. Trường hợp này thì hóa đơn bạn ghi như bình thường, tương ứng với số hàng hóa bạn chiết khấu lại cho họ, nhưng ghi là không nhận tiền.

  Chỗ tiền ghi thanh toán là 0

   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau: