Chia thừa kế thế nào khi có người từ chối nhận di sản

Chủ đề   RSS   
 • #611986 26/05/2024

  hhynnn

  Sơ sinh

  Vietnam --> Thanh Hoá
  Tham gia:26/05/2024
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 20
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Chia thừa kế thế nào khi có người từ chối nhận di sản

  Năm 1990, ông A kết hôn với bà C có một người con chung là X (sinh năm 1996).

  Năm 1997, nhận được tình yêu thương từ ông A và bà C, anh B (sinh năm 1994, mồ côi cha, mẹ) đã về ở với gia đình ông bà A, C và ông A, bà C coi anh B như con cái trong gia đình. B cũng gọi ông A và bà C là cha, mẹ.

  Năm 2015, anh B kết hôn với chị T, có tài sản chung là 880 triệu đồng và có 2 con gái sinh đội là N và M (sinh năm 2017). Tháng 3/2022, anh B bị tai nạn nghiêm trọng và đã được đưa vào viện cấp cứu. 

  Trước khi qua đời, anh B có di chúc miệng trước nhiều người làm chứng (được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục do pháp luật quy định về việc lập di chúc miệng) là để lại toàn bộ tài sản của mình cho ông A và bà C

  1. Anh (chị) hãy chia di sản thừa kế trong tình huống trên.

  2. Anh (chị) hãy di sản thừa kế trong trường hợp ông A từ chối nhận di sản thừa kế (từ chối hợp pháp) của anh B

   
  56 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #612152   30/05/2024

  motchutmoingay24
  motchutmoingay24
  Top 200
  Lớp 5

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/03/2024
  Tổng số bài viết (419)
  Số điểm: 6151
  Cảm ơn: 16
  Được cảm ơn 126 lần


  Chia thừa kế thế nào khi có người từ chối nhận di sản

  Chào bạn,

  1. Theo khoản 1 Điều 644 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định:

  Điều 644. Người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc

  1. Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

  a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

  b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.”

  Di chúc miệng của anh B là hợp pháp nhưng trong di chúc anh B chỉ đề cập việc để lại tài sản cho ông A và bà C (là cha, mẹ nuôi) mà không đề cập đến vợ và hai người con của mình. Tuy nhiên theo quy định của pháp luật thì di sản của anh B sẽ được chia thêm cho vợ và con của anh B.

  Do đó, chị T (vợ anh B) cùng hai con N và M (con anh B) sẽ được hưởng di sản của anh B bằng hai phần ba suất một người thừa kế theo pháp luật.

  Tài sản 880 triệu của anh B và chị T là tài sản chung, do đó, phần di sản của anh B là phần tài sản của mình trong tài sản chung đối với chị T, là 440 triệu.

  Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 651 Bộ Luật Dân sự 2015 quy định người thừa kế theo pháp luật là:

  "a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết."

  Những người thừa kế theo pháp luật di sản của ông B gồm: ông A, bà C, chị T, cháu N và cháu M.

  Như vậy, số tiền một suất hưởng di sản của người thừa kế theo pháp luật lúc này sẽ là:

  440/5= 88 triệu đồng

  Phần di sản mà chị T, cháu N và cháu M được hưởng được tính như sau:

  ⅔ x 88 = 58.6666666667 triệu đồng

  Do đó, di sản của anh B được chia như sau: 

  Chị T = cháu N = cháu M = 58.6666666667 triệu đồng

  Ông A = Bà C = (440 - (58.6666666667*3))/2 = 132 triệu đồng

  2. Trường hợp ông A từ chối nhận di sản

  Việc ông A từ chối nhận di sản thì số tiền một suất hưởng di sản của người thừa kế theo pháp luật lúc này sẽ là:

  440/4 = 110 triệu đồng

  Do chị T, cháu N và cháu M không được chia di chúc theo di chúc miệng hợp pháp của anh B nên chị T, cháu N cháu M được hưởng hai phần một suất hưởng di sản của người thừa kế theo pháp luật.

  Như vậy, phần di sản mà chị T, cháu N và cháu M được hưởng được tính như sau:

  ⅔ x 110 = 73.3333333333 triệu đồng

  Do ông A từ chối nhận di sản, nên di sản của anh B được chia như sau:

  Chị T = cháu N = cháu M = 73.3333333333 triệu đồng

  Bà C = 440 - (73.3333333333*3) = 220 triệu đồng

  Trân trọng!

   
   
  Báo quản trị |