Chi phí trả lương cho người lao động nước ngoài không có giấy phép

Chủ đề   RSS   
 • #517448 30/04/2019

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 192 lần


  Chi phí trả lương cho người lao động nước ngoài không có giấy phép

  Mình có thể căn cứ vào các quy định sau, tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định:

  "Điều 18. Trục xuất người lao động nước ngoài

  1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này (sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động) bị trục xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam."

  Như vậy, theo quy định nếu NLĐ nước ngoài vào làm việc tại VN, thuộc diện phải xin GPLĐ mà mình không xin phép thì họ bị coi là lao động bất hợp pháp, nếu bị kiểm tra, phát hiện thì họ sẽ bị trục xuất theo quy định. Cho nên, nếu NLĐ làm tại công ty mình mà chưa có giấy phép, xét về mặt quy định thì họ là lao động bất hợp pháp.

  Để xác định các khoản chi phí phụ cấp mà công ty chi cho NLĐ cần phải căn cứ vào HĐLĐ, quy chế của công ty. Tuy nhiên, như đã nêu, họ chưa có GPLĐ thì không được xem là người lao động hợp pháp, quan hệ lao động này không phù hợp với quy định của pháp luật, cho nên những chi phí này cũng sẽ bị loại.

   

   

   
  17053 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #517456   30/04/2019

  Theo mình thì chi phí này vẫn có thể được đưa vào chi phí được trừ nếu nó đáp ứng đủ được các điều kiện theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Bởi, chi phí này là tiền lương công ty trả cho NLĐ và nó đáp ứng được các điều kiện được trừ thì cơ quan thuế không thể lấy lý do là NLĐ này là NLĐ bất hợp pháp trong doanh nghiệp để mà loại chi phí này ra làm chi phí được trừ cả.

   
  Báo quản trị |  
 • #524715   31/07/2019

  Trường hợp doanh nghiệp có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động thì chưa đủ cơ sở tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN và chưa có đủ cơ sở khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với các khoản chi phí doanh nghiệp chi trả cho người lao động và chi phí người lao động sẽ được trả theo quy định thỏa thuận của công ty với người nước ngoài. 

   
  Báo quản trị |  
 • #524792   31/07/2019

  Admin cho mình hỏi: Vậy công ty có bị phạt vì sử dụng lao động bất hợp pháp không ạ? Nếu có, khoản xử phạt có được ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp không ạ? Khoản chi phí này có được khấu trừ thuế hay không?

   
  Báo quản trị |  
 • #528760   22/09/2019

  thusa121
  thusa121
  Top 500
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/08/2019
  Tổng số bài viết (194)
  Số điểm: 1198
  Cảm ơn: 6
  Được cảm ơn 79 lần


  Chi phí hợp lý được trừ là những chi phí cần thiết trong quá trình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp như: chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí mua nguyên vật liệu, chi phí tiền lương, chi trợ cấp … và có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Như vậy, nếu sử dụng lao động bất hợp pháp như bạn trình bày ở trên thì theo mình, khoản chi cho tiền lương, phụ cấp cho lao động nước ngoài không được cấp giấy phép thì không được trừ vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN.

   

  Cập nhật bởi thusa121 ngày 22/09/2019 02:30:06 CH
   
  Báo quản trị |  
 • #528770   22/09/2019

  embesatthu
  embesatthu
  Top 500
  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:02/02/2019
  Tổng số bài viết (130)
  Số điểm: 771
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 91 lần


  huynhthu95 viết:

  Mình có thể căn cứ vào các quy định sau, tại Khoản 1 Điều 18 Nghị định 11/2016/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam quy định:

  "Điều 18. Trục xuất người lao động nước ngoài

  1. Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động hoặc không có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo quy định tại Nghị định này (sau đây viết tắt là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động) bị trục xuất theo quy định của pháp luật Việt Nam."

  Như vậy, theo quy định nếu NLĐ nước ngoài vào làm việc tại VN, thuộc diện phải xin GPLĐ mà mình không xin phép thì họ bị coi là lao động bất hợp pháp, nếu bị kiểm tra, phát hiện thì họ sẽ bị trục xuất theo quy định. Cho nên, nếu NLĐ làm tại công ty mình mà chưa có giấy phép, xét về mặt quy định thì họ là lao động bất hợp pháp.

  Để xác định các khoản chi phí phụ cấp mà công ty chi cho NLĐ cần phải căn cứ vào HĐLĐ, quy chế của công ty. Tuy nhiên, như đã nêu, họ chưa có GPLĐ thì không được xem là người lao động hợp pháp, quan hệ lao động này không phù hợp với quy định của pháp luật, cho nên những chi phí này cũng sẽ bị loại.

  Chào bạn!

  Về vấn đề bạn hỏi em tư vấn như sau:

  Theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

  a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
   
  b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật. Đối với hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt, trừ các trường hợp không bắt buộc phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt theo quy định của pháp luật.
   
  Do đó, miễn là đáp ứng các điều khoản luật định trên, thì được trừ thuế TNDN.

  I can neither confirm nor deny details of any information without the Secretary's approval.

   
  Báo quản trị |  
 • #529244   29/09/2019

  vulieu9102
  vulieu9102
  Top 500
  Male


  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:01/06/2019
  Tổng số bài viết (270)
  Số điểm: 2179
  Cảm ơn: 51
  Được cảm ơn 113 lần


  Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam nếu không thuộc trường hợp miễn giấy phép lao động thì bắt buộc phải có giấy phép lao động và ký hợp động lao động. Vậy những trường hợp không thuộc diện cấp phép lao động thì chỉ xin giấy xác nhận thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động hoặc có những trường hợp không phải xin giấy xác nhận. Trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động thì phải có giấy tờ chứng mình thuộc trường hơp được miễn theo quy định để khi ký HĐLĐ thì những chi phí trả cho người này được tính vào chi phí được trừ.

   
  Báo quản trị |