Chi phí sửa văn phòng, nhà xưởng đi thuê có được tính vào CP được trừ không?

Chủ đề   RSS   
 • #565403 27/12/2020

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1410)
  Số điểm: 11812
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Chi phí sửa văn phòng, nhà xưởng đi thuê có được tính vào CP được trừ không?

  Công văn 47485/CT-TTHT năm 2018 về khấu trừ thuế giá trị gia tăng và chi phí sửa chữa văn phòng đi thuê do Cục Thuế thành phố Hà Nội ban hành đã nói rất rõ về trường hợp của mình, anh/chị kiểm tra tại link sau đây:

  https://thuvienphapluat.vn/cong-van/Thue-Phi-Le-Phi/Cong-van-47485-CT-TTHT-2018-thue-gia-tri-gia-tang-chi-phi-sua-chua-van-phong-di-thue-Ha-Noi-387795.aspx

  Với kết luận:

  Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng đi thuê phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì chi phí cải tạo, sửa chữa lại văn phòng được hạch toán vào chi phí hoặc phân bổ dần vào chi phí nhưng thời gian không quá 3 năm.

  Thuế GTGT đầu vào của chi phí cải tạo, sửa chữa văn phòng đi thuê phục vụ sản xuất kinh doanh, Công ty được kê khai khấu trừ nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC, khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

   
  935 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận