che do tho cung liet si

Chủ đề   RSS   
 • #304974 03/01/2014

  hoangvanthangnd

  Male
  Sơ sinh

  Nam Định, Việt Nam
  Tham gia:25/12/2013
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 75
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 0 lần


  che do tho cung liet si

  nhà tôi co 5 anh em thì co môt e út mât nha nươc cong nhan la liệt sĩ   hồi bô me toi con sông thi bô me tôi thơ cúng  va dươc hương  moi chế độ , jo bô me tôi mất ( ko để lại j chúc j cả ) thi tôi là con cả thơ cúng bố me tôi va em 4 nam nay va nhũng ngay lễ têt thi bỉ ban xã vẫn mang qua thơ cung liệt sĩ vao nha tôi  joi nha nươc cho chính xách ai thơ cung liệt sĩ thi dược  lĩnh 500nghin  vay tôi co ra lĩnh  thì bên thương binh xã hoi có bao tôi la ko dươc linh vì . nha tôi còn 4 anh e joi 2 nguoi vao miền nam . va còn tôi vơi môt e nưa  jo em  tôi ko  kí vao dấy dồng ý  cho tôi thơ cúng  . lên tôi ko đươc lĩnh  .( va  bên thương binh xã hôi có cho toi viêt một  la đơn mẫu khác  va kí rồi lộp tại đó)  va sau môt thơi jan cũng chả  lơi  tôi la  e tôi ko ký   vao dấy  đông ý cho tôi thơ cúng  lên ko dươc lĩnh) .vây cho tôi hỏi  joi  tôi phải lam  sao  để lĩnh  dươc sô tiền trên . nêu viêt dơn thi  hình thưc sao . ai biêt dúp tôi vơi . tôi xin chân thanh cảm ơn

   
  5092 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận