Chế độ thai sản khi sinh đôi nhưng mất một con

Chủ đề   RSS   
 • #511015 28/12/2018

  huynhthu95
  Top 50
  Female
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:05/06/2017
  Tổng số bài viết (1262)
  Số điểm: 12550
  Cảm ơn: 61
  Được cảm ơn 204 lần


  Chế độ thai sản khi sinh đôi nhưng mất một con

  Theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014:

  Thứ nhất, về thời gian nghỉ thai sản:

  "Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

  1. Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng. Trường hợp lao động nữ sinh đôi trở lên thì tính từ con thứ hai trở đi, cứ mỗi con, người mẹ được nghỉ thêm 01 tháng."

  Theo đó đối với lao động nữ, vì có một con bị mất khi sinh nên vẫn chỉ được hưởng thời gian nghỉ là 06 tháng thôi chứ không được nghỉ thêm 01 tháng như Điều 34 nêu trên.

  Đối với chồng của lao động nữ này thì được nghỉ 10 ngày theo quy định tại điểm c Khoản 2 Điều 34 Luật này.

  Thứ hai, đối với trợ cấp một lần khi sinh con tại Điều 38 Luật BHXH 2014:

  "Điều 38. Trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi

  Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

  Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con."

  Trường hợp bị mất một con thì làm theo hướng dẫn tại khoản 2 Công văn 3432/LĐTBXH-BHXH:

  "2. Về chế độ thai sản:

  a) Lao động nữ mang thai đôi trở lên mà khi sinh nếu có con bị chết hoặc chết lưu hoặc tất cả các con đều bị chết thì trợ cấp một lần khi sinh con theo quy định tại Điều 38 của Luật bảo hiểm xã hội được tính theo số con được sinh ra, bao gồm cả con bị chết hoặc chết lưu."

  Như vậy, được hưởng trợ cấp một lần cho cả hai đứa con.

  Thứ ba, về mức hưởng thai sản thì vẫn áp dụng bình thường theo quy định tại Điều 39 Luật BHXH 2014.

   
  1417 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận