Chế độ miễn/giảm tiền sử dụng đất đối với thương binh loại B

Chủ đề   RSS   
 • #593327 31/10/2022

  ngoclua1001

  Chồi

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:13/08/2022
  Tổng số bài viết (117)
  Số điểm: 1260
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 16 lần


  Chế độ miễn/giảm tiền sử dụng đất đối với thương binh loại B

  Căn cứ Điều 103 Nghị định 131/2021/NĐ-CP:

  "Điều 103. Đối tượng hưởng

  Người có công quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, g, h, i, k, l, m khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh; thân nhân liệt sĩ quy định tại khoản 2 Điều 3 Pháp lệnh."

  Căn cứ điểm g khoản 1 Điều 3 Pháp lệnh ưu đãi người có công với Cách mạng 2020:

  "Điều 3. Đối tượng hưởng chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

  1. Người có công với cách mạng bao gồm:

  ...

  g) Thương binh, bao gồm cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31 tháng 12 năm 1993; người hưởng chính sách như thương binh;"

  Căn cứ khoản 1 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

  "Điều 11. Miễn tiền sử dụng đất

  Miễn tiền sử dụng đất trong những trường hợp sau đây:

  1. Miễn tiền sử dụng đất trong hạn mức giao đất ở khi sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công; hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, hải đảo; sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở; nhà ở cho người phải di dời do thiên tai."

  Căn cứ khoản 2 Điều 12 Nghị định 45/2014/NĐ-CP:

  "Điều 12. Giảm tiền sử dụng đất

  ...

  2. Giảm tiền sử dụng đất đối với đất ở trong hạn mức giao đất ở (bao gồm giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp Giấy chứng nhận cho người đang sử dụng đất) đối với người có công với cách mạng mà thuộc diện được giảm tiền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về người có công."

  Theo đó nếu anh là thương binh, kể cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993 sẽ thuộc đối tượng được miễn/giảm tiền sử dụng đất.

  * Mức độ miễn/giảm:

  Khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất, thương binh sẽ được hưởng chế độ ưu đãi theo quy định tại Điều 104, 105 Nghị định 131/2021/NĐ-CP như sau:

  - Miễn tiền sử dụng đất:đối với thương binh (kể cả thương binh loại B) được công nhận trước ngày 31/12/1993 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên.

  - Giảm tiền sử dụng đất:

  +Giảm 90% tiền sử dụng đất đối với thương binh (kể cả thương binh loại B) được công nhận trước ngày 31/12/1993 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 80%. 

  + Giảm 80% tiền sử dụng đất đối với thương binh (kể cả thương binh loại B) được công nhận trước ngày 31/12/1993 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41% đến 60%.

  + Giảm 70% tiền sử dụng đất đối với thương binh (kể cả thương binh loại B) được công nhận trước ngày 31/12/1993 có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% đến 40%.

  Như vậy, nếu là thương binh, kể cả thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993 thì có thể căn cứ vào tỷ lệ tổn thương cơ thể để xác định chế độ miễn/giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở.

   
  284 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #594560   29/11/2022

  tlthuthao21899
  tlthuthao21899
  Top 200
  Lớp 2

  Vietnam --> Bến Tre
  Tham gia:06/12/2019
  Tổng số bài viết (456)
  Số điểm: 3525
  Cảm ơn: 4
  Được cảm ơn 52 lần


  Chế độ miễn/giảm tiền sử dụng đất đối với thương binh loại B

  Cảm ơn tác giả đã viết bài viết hay và hữu ích này. Qua bài viết này mình đã cập nhật thêm được một vài thông tin mới về thương binh loại B cũng thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất. Mong rằng tác giả sẽ chia sẻ thêm nhiều bài viết hay và thú vị hơn nữa nhé

   
  Báo quản trị |