Chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo

Chủ đề   RSS   
 • #571635 29/05/2021

  nhmylinh97
  Top 100
  Female
  Lớp 3

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:24/10/2019
  Tổng số bài viết (723)
  Số điểm: 4760
  Cảm ơn: 2
  Được cảm ơn 51 lần


  Chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo

  Để thực hiện việc khám chữa bệnh cho người nghèo trước hết cần xác định chính xác đối tượng được hưởng chế độ sau đó cần xác định từng trường hợp cụ thể để xác định chế độ hỗ trợ. Theo đó:

  Tại Điều 2 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Quyết định 14/2012/QĐ-TTg có quy định chi tiết đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo. Cụ thể:

  "Điều 2. Đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ khám, chữa bệnh theo Quyết định này gồm:

  1. Người thuộc hộ nghèo theo quy định hiện hành của Thủ tướng Chính phủ về chuẩn hộ nghèo.

  2. Đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng khó khăn theo quy định tại Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ.

  3. Người thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật và người đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội của Nhà nước.

  4. Người mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân tạo, mổ tim hoặc các bệnh khác gặp khó khăn do chi phí cao mà không đủ khả năng chi trả viện phí."

  Nếu thuộc đối tượng như trên thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo thực hiện các chế độ hỗ trợ cụ thể tại Điều 4 Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg sửa đổi bởi Khoản 3 Điều 1 Quyết định 14/2012/QĐ-TTg.

  Ngoài ra, Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm quy định cụ thể trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ đối với các chế độ hỗ trợ quy định tại Điểm 1, 2, 3 và 4 Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg phù hợp với khả năng cân đối ngân sách của Quỹ tại địa phương.

  Như vậy, mỗi địa phương sẽ có những quy định khác nhau về vấn đề trên, để có thông tin chính xác trong trường hợp này nên xem quy định chi tiết tại địa phương.

   

   
  502 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận