Chế độ giáo viên nghỉ hưu trước tuổi?

Chủ đề   RSS   
 • #544795 29/04/2020

  phungpham1973
  Top 150
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:30/01/2019
  Tổng số bài viết (549)
  Số điểm: 14940
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 140 lần


  Chế độ giáo viên nghỉ hưu trước tuổi?

  Tôi sinh năm 1974 là giáo viên thcs hạng 3 công tác đến tháng 10 năm 2020 là được 26 năm dự kiến đến năm tháng 10 năm 2024 tôi xin nghỉ hưu trước tuổi thì chế độ của tôi được tính thế nào?
   
   
  3257 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #544806   29/04/2020

  minhpham1995
  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1412)
  Số điểm: 11822
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Vấn đề chị trao đổi vui lòng tham khảo: Các trường hợp nghỉ hưu trước tuổi theo quy định pháp luật căn cứ Điều 54 và 55 Luật bảo hiểm xã hội 2014:

  Trường hợp 1: Các đối tượng sau đây khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu:

  - Nam từ đủ 55 tuổi đến đủ 60 tuổi, nữ từ đủ 50 tuổi đến đủ 55 tuổi và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên;

  Trường hợp 2: Bị suy giảm khả năng lao động theo Điều 55:

  "1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 54 của Luật này nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Từ ngày 01 tháng 01 năm 2016, nam đủ 51 tuổi, nữ đủ 46 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên thì đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động. Sau đó mỗi năm tăng thêm một tuổi cho đến năm 2020 trở đi, nam đủ 55 tuổi và nữ đủ 50 tuổi thì mới đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

  b) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

  c) Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành.

  2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên được hưởng lương hưu với mức thấp hơn so với người đủ điều kiện hưởng lương hưu quy định tại điểm a và điểm b khoản 2 Điều 54 của Luật này khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  a) Nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi trở lên;

  b) Có đủ 15 năm trở lên làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế ban hành."

  Về mức hưởng chị xem chi tiết tại: Điều 56 Luật bảo hiểm xã hội

  Trường hợp 3: Đối với cán bộ công chức viên chức nếu thuộc đối tượng tinh giản biên chế sẽ được về hưu trước tuổi theo Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 113/2018/NĐ-CP  và hưởng các chế độ theo Điều 8 Nghị định 108/2014/NĐ-CP về chính sách tinh giản biên chế.

  Nếu chị đủ năm đóng BHXH nhưng chưa đủ điều kiện về tuổi hưu, và vẫn muốn nghỉ trước tuổi thì chị có thể xin nghỉ việc, đợi đến khi đủ tuổi hưởng chế độ hưu trí làm hồ sơ để hưởng trợ cấp.

   
  Báo quản trị |