Cháu hỏi về nghị định 58/2008/ND-CP

Chủ đề   RSS   
 • #3580 21/05/2008

  billto

  Sơ sinh

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:21/05/2008
  Tổng số bài viết (1)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Cháu hỏi về nghị định 58/2008/ND-CP

  Thưa Luật sư
  cháu mới đọc về nghị định 58/2008/ND-CP
  cháu có thắc mắc kính nhờ Luật sư giải thích là: sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo ND 58 sẽ có hiệu lực
  như vậy, sẽ bãi bỏ ND111
  những hợp đồng ký với nhà thầu được lựa chọn theo luật đấu thầu và ND111 từ trước và đến nay vẫn đang còn thi hành
  ND58 mới có hiệu lực
  như vậy sẽ áp dụng như thế nào trong trường hợp này
  (về tất cả các vấn đề đang thực hiện hợp đồng và sẽ phát sinh theo hợp đồng này)
  cháu chân thành cảm ơn Luật sư.
   
  11455 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #3581   22/05/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Nghị định số 58/2008/NĐ-CP

  Chào bạn

  Nghị định số #0070c0;">58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.  Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày đăng công báo.

  Đối với các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm được phát hành trước ngày Nghị định #0070c0;">58/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định #0070c0;">111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ.  Đối với các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm được phát hành kể từ ngày Nghị định 58/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 58/2008/NĐ-CP (theo khoản 2 điều 76 Nghị định 58/2008/NĐ-CP).

  Như vậy: những “hợp đồng đã ký với nhà thầu được lựa chọn theo luật đấu thầu và NĐ số 111/2006/NĐ-CP từ trước khi Nghị định 58/2008/NĐ-CP có hiệu lực và đến nay vẫn đang còn thi hành” thì vẫn tiếp tục thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 111/2006/NĐ-CP.

  Một vài ý trao đổi cùng bạn.

  Ls_DANG THANH LIEM

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 18/09/2010 03:03:25 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #3616   25/07/2008

  thungoc98
  thungoc98

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Hồ sơ đã phát hành trước khi nghị định 58/2008/NĐ-CP có hiệu lực có được áp dụng điểm mới của nó không?

  xin lỗi, cháu cũng muốn hỏi về hiệu lực áp dụng của Nghị  định 58, cháu muốn hỏi trường hợp hồ sơ đã phát hành trước khi nghị định 58 có hiệu lực, bây giờ muốn áp dụng điểm mới của nghị định 58 có được không? Tức là cho phép có lợi cho chủ đầu tư?
  Xin cám ơn!
   
  Báo quản trị |  
 • #3617   28/07/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Nghị định 58

  Chào bạn;

  Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng.  Nghị định có hiệu lực thi hành sau 15 ngày đăng công báo.

  Đối với các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm được phát hành trước ngày Nghị định 58/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 111/2006/NĐ-CP ngày 29/09/2006 của Chính phủ.  Đối với các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm được phát hành kể từ ngày Nghị định 58/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 58/2008/NĐ-CP (theo khoản 2 điều 76 Nghị định 58/2008/NĐ-CP).

  Như vậy: những “hợp đồng đã ký với nhà thầu được lựa chọn theo luật đấu thầu và NĐ số 111/2006/NĐ-CP từ trước khi Nghị định 58/2008/NĐ-CP có hiệu lực và đến nay vẫn đang còn thi hành” thì vẫn tiếp tục thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 111/2006/NĐ-CP.

  Một vài ý trao đổi cùng bạn.

  Thân.

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 18/09/2010 03:03:56 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #3620   29/07/2008

  thungoc98
  thungoc98

  Sơ sinh

  Đà Nẵng, Việt Nam
  Tham gia:25/07/2008
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 65
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Dạ, xin cám ơn sự góp ý của luật sư, nhưng vấn đề này phức tạp hơn cháu tưởng, vì đây thuộc về quy phạm luật, nhưng vẫn có những trường hợp vận dụng nguyên tắc, tức là theo tư tưởng của luật Đấu thầu và nghị định hướng dẫn 58, là  có cho phép áp dụng những điểm mới của 58 trong trường hợp tình huống có lợi cho chủ đầu tư?

  Em không rõ ý kiến của Vụ kế hoạch và đấu thầu trường hợp này như thế nào vì không có diễn đàn, nên cũng băn khoăn ở điểm hiệu lực áp dụng: em có thể nói cụ thể là có ba nhà thầu tham dự thầu, hồ sơ mời thầu đã phát hành trước khi 58 có hiệu lực, tuy nhiên chỉ có một nhà thầu vượt qua bước đánh giá về giá, nhưng giá chào lại cao hơn giá gói thầu, nếu áp dụng nghị định 111 tại điều 57 khoản 6 thì nhà thầu sẽ chào lại giá nhưng cố tình chào sai quá 10% để bỏ thầu, còn nếu cho phép áp dụng nghị định 58 thì vận dụng điều 70 khoản 6 điểm c thì cho nhà thầu trúng thầu với chính giá dự thầu của họ, vậy trong trường hợp này em muốn hỏi là cần xử lý ra sao?

  Thực sự đây là vấn đề  mà một người học luật như em thăy rất khó áp dụng vì trong thực tế cần cân nhắc nhiều điểm

  Em xin cám ơn!!!
  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 18/09/2010 03:06:23 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #3621   31/07/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Nghị định 58

  Chào bạn;

  Một vài ý trao đổi cùng bạn như sau;

  Khoản 6 điều 57 Nghị định số 111/2006/NĐ-CP quy định : Trường hợp giá đề nghị trúng thầu của các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản đến người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền để xem xét, quyết định việc cho phép các nhà thầu này được chào lại giá hoặc cho phép đồng thời với việc chào lại giá sẽ xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết.

  Khoản 6 điều 70 Nghị định 58/2008/NĐ-CP áp dụng xử lý trong trường hợp giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của các nhà thầu đều vượt giá gói thầu đã duyệt thì chủ đầu tư phải báo cáo bằng văn bản đến người quyết định đầu tư hoặc người được uỷ quyền để xem xét, quyết định xử lý theo một trong các giải pháp sau đây:

  a) Cho phép các nhà thầu này được chào lại giá dự thầu;

  b) Cho phép đồng thời với việc chào lại giá dự thầu sẽ xem xét lại giá gói thầu, nội dung hồ sơ mời thầu đã duyệt, nếu cần thiết.

  c) Cho phép điều chỉnh lại giá gói thầu căn cứ giá dự thầu của nhà thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch thấp nhất và được mời nhà thầu đó vào đàm phán nhưng phải bảo đảm giá sau đàm phán không được vượt giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch của nhà thầu đó. Người phê duyệt cho phép điều chỉnh giá trong trường hợp như vậy phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình trên cơ sở bảo đảm các điều kiện sau đây:

  - Gói thầu đó được thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi;

  - Quá trình tổ chức đấu thầu được tiến hành đúng quy trình và bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch;

  Việc tăng giá gói thầu đó không làm vượt tổng mức đầu tư đã được phê duyệt, hiệu quả của dự án vẫn được bảo đảm.

  Cần khẳng định lại như sau: Đối với các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm được phát hành trước ngày Nghị định 58/2008/NĐ-CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định số 111/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.  Đối với các hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm được phát hành kể từ ngày Nghị định 58/2008/NĐ- CP có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo Luật Đấu thầu và Nghị định 58/2008/NĐ- CP (khoản 2 điều 76 Nghị định 58/2008/NĐ- CP).

  Qua các điều khoản nêu trên, bạn cần xác định lại trường hợp của bạn áp dụng Nghi định nào, không thể vừa áp dụng Nghị định số 111/2006/NĐ-CP vừa « ngắm nhìn » Nghị định 58/2008/NĐ- CP hoặc ngược lại.

  Nếu áp dụng điểm c khoản 6 điều 70 Nghị định 58/2008/NĐ- CP thì Người phê duyệt cho phép điều chỉnh giá trong trường hợp như vậy phải bảo đảm các nguyên tắc đã nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

  Thân chào.

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 18/09/2010 03:07:05 PM
   
  Báo quản trị |  
 • #3622   29/07/2008

  ctythanglonghn
  ctythanglonghn

  Mầm

  Hà Nội, Việt Nam
  Tham gia:15/06/2007
  Tổng số bài viết (6)
  Số điểm: 885
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 0 lần


  Theo điểm b khoản 1 điều ba của nghị định 58/2008/NĐ-CP thì có thể hiểu " Giám sát thực hiện hợp đồng" chính là thực hiện giám sát thi công công trình đó. Hỏi hiểu như vậy có đúng không? Và nếu đúng thì có nghĩa là Nhà thầu đã lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho gói thầu được ký hợp đồng giám sát thi công gói thầu đó?
   
  Báo quản trị |  
 • #3623   31/07/2008

  DANGTHANHLIEM
  DANGTHANHLIEM
  Top 500
  Male
  Chồi

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:03/01/2007
  Tổng số bài viết (292)
  Số điểm: 1532
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 21 lần


  Nghị định 58

  Chào bạn;

  Xin trao đổi cùng bạn như sau;

  Điểm b khoản 1 điều 3 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/05/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu có nội dung như sau : 

  « Nhà thầu đã lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho gói thầu không được tham gia đấu thầu xây lắp, cung cấp hàng hoá cho gói thầu đó kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, trừ trường hợp đối với gói thầu EPC. Nhà thầu đã lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho gói thầu có thể tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, giám sát thực hiện hợp đồng đối với gói thầu đó » .

  Như vậy, phải hiểu chính xác hơn là: Nhà thầu đã lập thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, thiết kế công nghệ cho gói thầu có thể tham gia đấu thầu việc giám sát thực hiện hợp đồng đối với gói thầu đó.  Và khi thắng thầu thì đương nhiên phải ký hợp đồng giám sát (phải qua đấu thầu).

  Thân.

  Cập nhật bởi LawSoft05 ngày 18/09/2010 03:09:07 PM
   
  Báo quản trị |  

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Chủ đề đã khép lại!