Cha mẹ đuổi con cái ra khỏi nhà là vi phạm pháp luật

Chủ đề   RSS   
 • #602791 25/05/2023

  Cha mẹ đuổi con cái ra khỏi nhà là vi phạm pháp luật

  Chỗ ở hợp pháp là gì? Cha mẹ có được đuổi con cái ra khỏi nhà không? Trường hợp cha mẹ đuổi con cái ra khỏi nhà thì bị xử phạt như thế nào?
   
  Chỗ ở hợp pháp là gì?
  Theo khoản 3 Điều 5 Nghị định 31/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú, Chỗ ở hợp pháp bao gồm:
   
  - Nhà ở;
   
  - Tàu, thuyền, phương tiện khác nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân;
   
  - Nhà khác không thuộc Điểm a, Điểm b Khoản này nhưng được sử dụng nhằm mục đích để ở và phục vụ sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân.
   
  Cha mẹ có được đuổi con cái ra khỏi nhà không?
  Căn cứ Điều 69 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định thì cha mẹ có các nghĩa vụ và quyền sau đây:
   
  - Thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con; chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội.
   
  - Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.
   
  - Giám hộ hoặc đại diện theo quy định của Bộ luật dân sự cho con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự.
   
  - Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ; không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động; không được xúi giục, ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.
   
  Bên cạnh đó điểm c, khoản 1, Điều 2 Luật phòng chống bạo lực gia đình 2007 thì cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng là một trong các hành vi bạo lực gia đình.
   
  Từ các điều khoản trên có thì cha mẹ có trách nhiệm thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con... Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Cha mẹ không được đuổi con ra khỏi nhà theo quy định pháp luật, hành vi đuổi con cái ra khỏi nhà được coi là hành vi vi phạm pháp luật.
   
  Trường hợp cha mẹ đuổi con cái ra khỏi nhà thì bị xử phạt như thế nào?
  Căn cứ Điều 59 Nghị định 144/2021/NĐ-CP quy định mức phạt về hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ như sau:
   
  - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ.
   
  - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa bằng bạo lực để buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ.
   
  Như vậy, hành vi đuổi con ra khỏi nhà có thể bị xử lý vi phạm hành chính với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 với hành vi buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ hoặc từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi đe dọa bằng bạo lực để buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở hợp pháp của họ.
   
   
  3018 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận