Cha mẹ có phải là người giám hộ của con?

Chủ đề   RSS   
 • #600498 24/03/2023

  camnhungtng
  Top 500


  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:15/12/2022
  Tổng số bài viết (248)
  Số điểm: 1957
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 21 lần


  Cha mẹ có phải là người giám hộ của con?

  Theo khoản 1 điều 46 Bộ luật Dân sự 2015: “Giám hộ là việc cá nhân, pháp nhân được luật quy định, được Ủy ban nhân dân cấp xã cử, được Tòa án chỉ định hoặc được quy định tại khoản 2 Điều 48 của Bộ luật này (sau đây gọi chung là người giám hộ) để thực hiện việc chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi (sau đây gọi chung là người được giám hộ).” Từ quy định này, có thể thấy người giám hộ phải là người được luật quy định; được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cử; được Tòa án chỉ định hoặc người được người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự đang trong tình trạng cần chọn người giám hộ.

  Khoản 1 điều 47 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về các trường hợp người được giám hộ bao gồm:

  - Người chưa thành niên không còn cha, mẹ hoặc không xác định được cha, mẹ;

  - Người chưa thành niên có cha, mẹ nhưng cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cha, mẹ đều bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; cha, mẹ đều bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con; cha, mẹ đều không có điều kiện chăm sóc, giáo dục con và có yêu cầu người giám hộ;

  - Người mất năng lực hành vi dân sự;

  - Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  Như vậy, pháp luật hiện hành không quy định cha mẹ đương nhiên là người giám hộ cho con, mà chỉ có quy định cha mẹ là người đại diện theo pháp luật cho con chưa thành niên (khoản 1 điều 136 Bộ luật Dân sự 2015). Từ các quy định trên, có thể thấy cha mẹ có thể là người giám hộ cho con trong các trường hợp:

  - Cha mẹ được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc được Tòa án chỉ định khi con mất năng lực hành vi dân sự;

  - Cha mẹ được Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn hoặc được Tòa án chỉ định khi con có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

  - Trường hợp con có đầy đủ năng lực hành vi dân sự nhưng đang trong tình trạng cần người giám hộ thì cha mẹ có thể là người giám hộ cho con.

   
  148 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600627   28/03/2023

  nguyenhoangvy15
  nguyenhoangvy15
  Top 500
  Lớp 2

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:30/08/2022
  Tổng số bài viết (271)
  Số điểm: 3398
  Cảm ơn: 13
  Được cảm ơn 59 lần


  Cha mẹ có phải là người giám hộ của con?

  Cảm ơn thông tin bạn đac chia sẻ. Theo quy định đã nêu trên thì những người giám hộ có thể phân chia thành các nhóm sau:

  – Những người bắt buộc phải có người giám hộ bao gồm: người mất năng lực hành vi dân sự; người dưới 15 tuổi không còn cha, mẹ, không xác định được cha, mẹ hoặc cha, mẹ đều mất năng lực hành vi dân sự, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị toà án hạn chế quyền của cha, mẹ.

  – Người được giám hộ theo yêu cầu của cha, mẹ khi cha mẹ không có điều kiện chăm sóc, giáo dục người chưa thành niên.

  – Những người từ 15 đến dưới 18 tuổi không bắt buộc phải có người giám hộ nếu họ phát triển bình thường về thể chất.

   
  Báo quản trị |  
 • #601621   02/04/2023

  Cha mẹ có phải là người giám hộ của con?

  cảm ơn thông tin hữu ích bạn đã chia sẻ. Theo quy định thì cha mẹ chỉ là người đại diện cho con chưa thành niên. Trường hợp con con mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức và làm chủ hành vi; mà UBND xã, phường, thị trấn hoặc Tòa án chỉ định thì cha mẹ mới được giám hộ cho con.  Theo đó cần phải phân biệt rõ khái niệm người đại diện và người giám hộ để không nhầm lẫn khi sử dụng các thuật ngữ pháp lý này.
   
  Báo quản trị |