Cập nhật Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68 về hóa đơn điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #562594 13/11/2020

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Cập nhật Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 68 về hóa đơn điện tử

   

  Thông tư 88/2020/TT-BTC

  Ngày 30/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 88/2020/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 26 Thông tư 68/2019/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

  Từ ngày Thông tư có hiệu lực thi hành đến 30/6/2022, các văn bản sau vẫn còn hiệu lực:

  Thông tư 32/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 03 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ;

  Thông tư 191/2010/TT-BTC ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn việc quản lý, sử dụng hóa đơn vận tải;

  Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính);

  Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế, Quyết định 526/QĐ-BTC ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc mở rộng phạm vi thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

  Quyết định 2660/QĐ-BTC ngày 14 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc gia hạn thực hiện Quyết định 1209/QĐ-BTC ngày 23 tháng 6 năm 2015;

  Thông tư 37/2017/TT-BTC ngày 27 tháng 4 năm 2017 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31 tháng 3 năm 2014 của Bộ Tài chính (được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư 119/2014/TT-BTC ngày 25 tháng 8 năm 2014, Thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài chính).

  Bãi bỏ khoản 3, 4 Điều 26 Thông tư 68 với nội dung:

  “Từ ngày 01/11/2020, các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử”

  Theo NĐ 119 và TT 68 quy định thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử là từ 01/11/2020. Tuy nhiên mới đây Chính phủ đã ban hành Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ, qua đó lùi thời điểm bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử đến 01/7/2022.

  Thông tư 88/2020/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/11/2020.

  Cập nhật bởi lamkylaw ngày 13/11/2020 08:00:26 SA
   
  1805 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  ThanhLongLS (13/11/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận