Cập nhật: Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học

Chủ đề   RSS   
 • #536155 31/12/2019

  lamkylaw
  Top 100
  Lớp 10

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:31/10/2018
  Tổng số bài viết (660)
  Số điểm: 14232
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 612 lần


  Cập nhật: Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học

  Cập nhật: Nghị định hướng dẫn Luật sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục đại học

  Ngày 30/12/2020 Chính phủ ban hành Nghị định 99/2019/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

  Nghị định hướng dẫn các khoản 3, 4, 10, 12, 15, 17, 24, 28 và 34 điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học

  Nghị định hướng dẫn điều kiện để các trường đại học liên kết thành đại học như sau:

  - Có ít nhất 3 trường đại học cùng loại hình công lập hoặc cùng loại hình tư thục liên kết thành đại học hoặc có ít nhất 3 trường đại học là trường đại học tư thục và trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận liên kết thành đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận;

  - Có dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đại học do các trường đại học liên kết với nhau xây dựng, trong đó xác định mục tiêu, sứ mạng chung; các quy định về tổ chức, tài chính, tài sản; các nội dung khác (nếu có);

  - Có ý kiến chấp thuận của cơ quan quản lý trực tiếp trường đại học công lập hoặc có sự đồng thuận của các nhà đầu tư đại diện ít nhất 75% tổng số vốn góp tại môi trường đại học tư thục, trường đại học tư thục hoạt động không vì lợi nhuận.

  Hồ sơ liên kết các trường đại học thành đại học bao gồm:

  -Tờ trình cũng đề nghị liên kết thành đại học của các trường đại học tham gia liên kết;

  - Nghị quyết của các hội đồng trường về việc tham gia liên kết;

  - Đề án liên kết thành đại học, trong đó nêu rõ sự cần thiết, những thay đổi về mục tiêu, sứ mạng của các trường tham gia liên kết; dự thảo quy chế tổ chức, hoạt động của đại học, các giải pháp giải quyết rủi ro khi tiến hành liên kết (nếu có).

  Nghị định có hiệu lực thi hành từ 15/2/2020.

  Mời bạn xem nội dung hướng dẫn các khoản tại file đính kèm:

   

   
  2792 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn lamkylaw vì bài viết hữu ích
  admin (02/01/2020)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận