Cấp giấy CN QSD đất rừng giao khoán theo QĐ 147

Chủ đề   RSS   
 • #289450 02/10/2013

  Cấp giấy CN QSD đất rừng giao khoán theo QĐ 147

   Vào năm 1996, theo sự khuyến khích và cho phép của giám đốc lâm trường đồng thời hưởng ứng cuộc vận động trồng rừng theo chương trình phủ xanh đất trống đồi núi trọc cua chính phủ , gia đình tôi có khai hoang một lô đất trống hoang hóa trên diện tích đất sản xuất mà nhà nước giao cho lâm trường quản lý,  để trồng rừng Keo. Đến năm 2004 gia đình tôi khai thác thì phía lâm trường yêu cầu gia đình chúng tôi làm hợp đồng giao khoán và đến năm 2009 khi gia đình chúng tôi khai thác rừng và tiếp tục trồng lại rừng trên diện tích nói trên, thì phía lâm trường thu 25% tổng giá trị bán rừng theo giá thị trường( từ trước đến nay phía lâm trường không có sự hổ trợ nào  về giống, vật tư, kỹ thuật cho hoạt động khai hoang cũng như trồng rừng cho phía gia đình chúng tôi ). Đến nay lâm trường đã chuyển đổi thành công ty TNHH 1TV và phía công ty nói rằng lô đất trên đã có giấy chứng nhận QSD đất do nhà nước cấp cho công ty và yêu cầu phía gia đình chúng tôi làm hợp đồng liên doanh trồng rừng nguyên liệu và nói sẻ có kế hoạch thu hồi lại đất sau khi hết chu kỳ liên doanh.

  Vậy tôi xin hỏi Luật sư trường hợp như vậy là đúng hay sai?

   Qua tìm hiểu tôi thấy tại Điểm a, khoản 2, điều 14, QĐ 147/2007/QĐ-TTg có ghi:

  "Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giao đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo Luật Đất đai. Đối với diện tích đất mà các tổ chức khoán cho hộ gia đình, cá nhân để trồng rừng mà trong vòng 3 năm liên tục người nhận khoán không được hỗ trợ về giống, vật tư, kỹ thuật, bên giao khoán chỉ thu phí quản lý hoặc thu địa tô thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi diện tích đất giao khoán, chuyển sang giao đất hoặc cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận khoán".

    và tại thông tư số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC cũng ghi rỏ:"Diện tích đất lâm nghiệp quy hoạch là rừng sản xuất (hoặc được chuyển đổi từ rừng phòng hộ sang rừng sản xuất) do hộ gia đình nhận khoán của Lâm trường quốc doanh, Công ty nông lâm nghiệp, các đơn vị Nhà nước khác hoặc doanh nghiệp ngoài quốc doanh được chuyển đổi từ doanh nghiệp Nhà nước khi thực hiện chương trình sắp xếp đổi mới doanh nghiệp của Nhà nước mà trong vòng 3 năm liên tục người nhận khoán không được hỗ trợ về giống, vật tư, kỹ thuật, hoặc bên giao khoán chỉ dùng nguồn ngân sách Nhà nước để hỗ trợ (Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, hoặc chương trình 327 trước đây), thực chất bên giao khoán chỉ khoán trắng, thu địa tô thì Chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định thu hồi diện tích này để giao, cho thuê và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định".

  Vậy tôi xin hỏi Luật Sư trường hợp của gia đình chúng tôi có thể yêu cầu cơ quan có thẩm quyền xem xét cấp Giấy CN QSD đất đối với lô đất nói trên hay không? và trình tự thủ tục như thế nào?

   
  2677 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận