Cần lưu ý gì về các ký hiệu trên hóa đơn điện tử

Chủ đề   RSS   
 • #583900 30/04/2022

  anhhong58
  Top 150
  Lớp 4

  Vietnam
  Tham gia:16/03/2022
  Tổng số bài viết (495)
  Số điểm: 5070
  Cảm ơn: 10
  Được cảm ơn 50 lần


  Cần lưu ý gì về các ký hiệu trên hóa đơn điện tử

  Ký hiệu trên hóa đơn điện tử bao gồm hai thành phần là ký hiệu mẫu số và ký hiệu hóa đơn được quy định như sau:

  Thứ nhất, về ký hiệu mẫu số

  Căn cứ Điều 4 Thông tư 78/2021/TT-BTC, ký hiệu mẫu số hóa đơn điện tử là một chữ số tự nhiên từ 1 đến 6 để phản ánh loại hóa đơn điện tử như sau:

  - Số 1: hóa đơn điện tử giá trị gia tăng;

  - Số 2: hóa đơn điện tử bán hàng;

  - Số 3: hóa đơn điện tử bán tài sản công;

  - Số 4: hóa đơn điện tử bán hàng dự trữ quốc gia;

  - Số 5: hóa đơn điện tử khác là tem điện tử, vé điện tử, thẻ điện tử, phiếu thu điện tử hoặc các chứng từ điện tử có tên gọi khác nhưng có nội dung của hóa đơn điện tử theo quy định tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP;

  - Số 6: Phản ánh các chứng từ điện tử được sử dụng và quản lý như hóa đơn gồm phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử, phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử.

  Thứ hai, về ký hiệu hóa đơn điện tử

  Ký hiệu hóa đơn điện tử là nhóm 6 ký tự gồm cả chữ viết và chữ số được quy định như sau:

  - Ký tự đầu tiên là một chữ cái được quy định là C hoặc K, trong đó:

  + C thể hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế;

  + K thể hiện hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế;

  - Hai ký tự tiếp theo là hai chữ số Ả rập được xác định theo 2 chữ số cuối của năm lập hóa đơn điện tử (theo năm dương lịch).

  Ví dụ: Năm lập hóa đơn điện tử là năm 2022 thì thể hiện là số 22.

  - Một ký tự tiếp theo là một chữ cái được quy định là T, D, L, M, N, B, G, H thể hiện loại hóa đơn điện tử được sử dụng, cụ thể:

  + Chữ T: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử do các doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh đăng ký sử dụng với cơ quan thuế;

  + Chữ D: Áp dụng đối với hóa đơn bán tài sản công và hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia hoặc hóa đơn điện tử đặc thù không nhất thiết phải có một số tiêu thức do các doanh nghiệp, tổ chức đăng ký sử dụng;

  + Chữ L: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử của cơ quan thuế cấp theo từng lần phát sinh;

  + Chữ M: Áp dụng đối với hóa đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền;

  + Chữ N: Áp dụng đối với phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ điện tử;

  + Chữ B: Áp dụng đối với phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý điện tử;

  + Chữ G: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn giá trị gia tăng;

  + Chữ H: Áp dụng đối với tem, vé, thẻ điện tử là hóa đơn bán hàng.

  - Hai ký tự cuối là chữ viết do người bán tự xác định căn cứ theo nhu cầu quản lý. Trường hợp người bán sử dụng nhiều mẫu hóa đơn điện tử trong cùng một loại hóa đơn thì sử dụng hai ký tự cuối nêu trên để phân biệt các mẫu hóa đơn khác nhau trong cùng một loại hóa đơn. Trường hợp không có nhu cầu quản lý thì để là YY;

   
  640 | Báo quản trị |  
  1 thành viên cảm ơn anhhong58 vì bài viết hữu ích
  admin (25/04/2023)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #584516   29/05/2022

  Cảm ơn thông tin bạn đã cung cấp. Ngoài những ký hiệu trên hóa đơn cần phải lưu ý theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Thì các đơn vị sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định mới còn phải chú ý đển quy định về các ký hiệu trên hóa đơn tại Quyết định 1450/QĐ-TCT năm 2021 để tránh bị khai sai trên hóa đơn dẫn đến phải thực hiện các thủ tục điều chỉnh hóa đơn phức tạp. 

   
  Báo quản trị |  
 • #584520   29/05/2022

  dtlanh99
  dtlanh99
  Top 150
  Lớp 3

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:16/12/2021
  Tổng số bài viết (568)
  Số điểm: 4103
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 54 lần


  Cần lưu ý gì về các ký hiệu trên hóa đơn điện tử

  Cảm ơn chia sẻ của bạn. Việc quy định các kí hiệu về mẫu số, kí hiệu về hoá đơn điện tử là cần thiết, thay vì chỉ sử dụng kí tự ngẫu nhiên thì việc quy định mẫu này giúp cho việc kiểm soát, phân biệt hoá đơn dễ dàng hơn. Đặc biệt trong công tác kế toán tạo thuận lợi hơn cho việc thống kê.

   
  Báo quản trị |  
 • #584683   31/05/2022

  Cần lưu ý gì về các ký hiệu trên hóa đơn điện tử

  Cảm ơn bạn vì bài viết mang đến thông tin rất hữu ích. Việc quy định các kí hiệu mẫu số, kí hiệu về hoá đơn điện tử như trê là cần thiết để hệ thống hóa đơn trong việc kiểm soát, phân biệt hoá đơn dễ dàng hơn.

   

   
  Báo quản trị |  
 • #584728   31/05/2022

  Cần lưu ý gì về các ký hiệu trên hóa đơn điện tử

  Cám ơn bạn vì bài viết hữu ích này! Thông qua bài viết người đọc có thể hiểu được một số ký hiệu thông tin liên quan đến hóa đơn điện tử. Điều này giúp phân biệt được các hóa đơn điện tử và sử dụng các ký tự chữ số trong hóa đơn điện tử.

   
  Báo quản trị |  
 • #585214   10/06/2022

  nhatvy05021999
  nhatvy05021999

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:14/09/2019
  Tổng số bài viết (58)
  Số điểm: 290
  Cảm ơn: 1
  Được cảm ơn 4 lần


  Cần lưu ý gì về các ký hiệu trên hóa đơn điện tử

  Cảm ơn bài viết của bạn, việc quy định các ký tự này để giúp ích hơn cho quá trình quản lý,  kiểm soát tốt hơn

   
  Báo quản trị |