Cần độ chính xác trong hồ sơ hoàn thuế

Chủ đề   RSS   
 • #460401 09/07/2017

  Cần độ chính xác trong hồ sơ hoàn thuế

  Nếu trong trường hợp có sự chênh lệch giữa số tiền thuế đủ điều kiện được hoàn và số tiền thuế đề nghị hoàn của người nộp thuế được quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều Điều 58 Văn bản hợp nhất 14/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế; Luật quản lý thuế sửa đổi và Nghị định 83/2013/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành, có quy định như sau:
   
  Trường hợp cơ quan thuế kiểm tra xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn khác số thuế đề nghị hoàn thì xử lý như sau:
   
  - Nếu số thuế đề nghị hoàn lớn hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn thì người nộp thuế được hoàn bằng số thuế đủ điều kiện được hoàn.
   
  - Nếu số thuế đề nghị hoàn nhỏ hơn số thuế đủ điều kiện được hoàn thì người nộp thuế được hoàn bằng số thuế đề nghị hoàn.
   
  Trong quá trình kiểm tra hồ sơ hoàn thuế, nếu cơ quan thuế xác định số thuế đủ điều kiện được hoàn thì giải quyết tạm hoàn số thuế đã đủ điều kiện hoàn, không chờ kiểm tra xác minh toàn bộ hồ sơ mới thực hiện hoàn thuế; đối với số thuế cần kiểm tra xác minh, yêu cầu người nộp thuế giải trình, bổ sung hồ sơ thì xử lý hoàn thuế khi có đủ điều kiện theo quy định.
   
  Vậy nên, các cá nhân tổ chức là người nộp thuế được hoàn thuế cần phải xác định số thuế được hoàn trong hồ sơ hoàn thuế chính xác hoặc có thể cao hơn, nếu không sẽ nhận phần thiệt về mình.
   
  2034 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận