Cấm học thêm

Chủ đề   RSS   
 • #600710 28/03/2023

  quyenvuong980719

  Sơ sinh

  Vietnam --> Hồ Chí Minh
  Tham gia:11/01/2023
  Tổng số bài viết (4)
  Số điểm: 40
  Cảm ơn: 0
  Được cảm ơn 1 lần


  Cấm học thêm

  Có quy định nào quy định về liên quan đến việc cấm học thêm hay không ạ? Cám ơn mọi người nhiều

   
  135 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
 • #600830   29/03/2023

  Cấm học thêm

  Chào bạn, về vấn để của bạn, mình có một số góp ý một số điều như sau:

  Căn cứ Điều 2 quy định ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định:

  Điều 2. Giải thích từ ngữ

  1. Dạy thêm, học thêm trong quy định này là hoạt động dạy học phụ thêm có thu tiền của người học, có nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông nhưng ngoài kế hoạch giáo dục của chương trình giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

  2. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường là dạy thêm, học thêm do cơ sở giáo dục công lập (gồm: cơ sở giáo dục phổ thông; trung tâm dạy nghề; trung tâm giáo dục thường xuyên; trung tâm học tập cộng đồng; trung tâm ngoại ngữ, tin học, sau đây gọi chung là nhà trường) tổ chức.

  3. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường là dạy thêm, học thêm không do các cơ sở giáo dục quy định tại khoản 2 điều này tổ chức.”

  Tuy nhiên, Điều 4 quy định ban hành kèm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT quy định:

  Điều 4. Các trường hợp không được dạy thêm

  1. Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trường tổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

  2. Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừ các trường hợp: bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năng sống.

  3. Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dung theo chương trình giáo dục phổ thông.

  4. Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập:

  a) Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường;

  b) Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối với học sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủ trưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.”

  Như vậy, pháp luật không cấm việc dạy thêm, học thêm và việc dạy thêm không được thuộc một trong những trường hợp được quy định bên trên.

  Tuy nhiên, theo Điều 1 Quyết định 2499/QĐ-BGDĐT quy định:

  Điều 1. Công bố hết hiệu lực các điều: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 và 14 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định về dạy thêm, học thêm.

  Lý do: hết hiệu lực theo quy định tại khoản 3 Điều 74 Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014.

  Thời điểm hết hiệu lực: ngày 01 tháng 7 năm 2016.”

  Như vậy, việc tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đã hết hiệu lực, đồng thời việc xin cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm cũng không còn hiệu lực. Do đó, việc tổ chức dạy thêm, học thêm ở thời điểm hiện tại chỉ được thực hiện trong trường học.

   
  Báo quản trị |