Cách xử lý khi doanh nghiệp làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập?

Chủ đề   RSS   
 • #567296 30/01/2021

  minhpham1995
  Top 50
  Male
  Lớp 9

  Hồ Chí Minh, Việt Nam
  Tham gia:21/10/2017
  Tổng số bài viết (1422)
  Số điểm: 11968
  Cảm ơn: 9
  Được cảm ơn 208 lần


  Cách xử lý khi doanh nghiệp làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập?

  Doanh nghiệp bán hàng hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập

  Trong trường hợp này, doanh nghiệp bán hàng và người mua lập Biên bản ghi nhận sự việc. Theo đó:

  - Trong biên bản phải ghi rõ liên 1 của hóa đơn doanh nghiệp bán hàng khai, nộp thuế trong tháng nào;

  - Ký và ghi rõ họ tên của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bán hàng (hoặc người được ủy quyền), đóng dấu (nếu có) trên biên bản;

  Doanh nghiệp bán hàng sao chụp liên 1 của hóa đơn, ký xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu trên bản sao hóa đơn để giao cho người mua.

  Người mua được sử dụng hóa đơn bản sao có ký xác nhận, đóng dấu (nếu có) của doanh nghiệp bán hàng kèm theo Biên bản về việc mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn để làm chứng từ kế toán và kê khai thuế. Doanh nghiệp bán hàng và người mua phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

  Chúng ta kiểm tra link sau của PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP:

  https://khoinghiep.thuvienphapluat.vn/xu-ly-trong-truong-hop-mat-chay-hong-hoa-don-trong-cong-ty-co-phan/1932.html

  CĂN CỨ PHÁP LÝ:

  Điều 24 Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định 51/2010/NĐ-CP và 04/2014/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành  

   
  834 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận